Szervezetünkről

Küldetés, cél

A Pannon Novum Nonprofit Kft. küldetése a vállalkozások és együttműködő partnereik innovációs folyamatainak segítése.

Általános célok

  • A régió innovációs kapacitásának tudásalapú megújítása és növelése 
  • A régió versenyképességének kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztése 
  • A kis-, és közepes vállalkozások versenyképességének kiemelt fokozása.

KONKRÉT CÉLOK

  • A régió innovációt ösztönző környezetének kialakítása
  • A régió tudásbázisának fejlesztése, a tudás terjedésének ösztönzése
  • A régió innovációs szolgáltatásainak kialakítása és bővítése
  • A régió innovációs hálózati együttműködésének erősítése

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének az innovációs tevékenység fokozásával történő növelése révén a szervezet és együttműködő partnerei elősegítik a Nyugat-dunántúli régió innovációs rendszerének felzárkóztatását, a regionális innovációt ösztönző, segítő, innovációbarát környezet kialakítását, a hálózati együttműködést, valamint újabb innovációs szolgáltatások kialakítását és bővítését az alábbi négy célkitűzés és tevékenységi körök megvalósításával:

I. célkitűzés
A régió innovációt ösztönző környezetének kialakítása.
Regionális, hálózati alapokon működő innovációs ügynökség létrehozása és működtetése
Az innovációs projektek generálását és megvalósítását segítő információk biztosítása
Az innovációs tevékenységek felmérése, elemzése és értékelése

II. célkitűzés: 
A régió tudásbázisának fejlesztése, a tudás terjedésének ösztönzése
Regionális tudás-adatbázisok létrehozása és működtetése 
A "legjobb gyakorlatok" átvétele és terjesztése Hálózati innovációs menedzsment képzések

III. célkitűzés: 
A régió innovációs szolgáltatásainak kialakítása és bővítése
A Regionális Innovációs Stratégia továbbfejlesztése
Innovációs tanácsadó szolgáltatások (tanácsadás és tanácsadó füzetek)

IV. célkitűzés:
A régió innovációs hálózati együttműködésének erősítése
Kapcsolattartás az innovációt támogató és abban érintett szervezetekkel
Interregionális innovációs együttműködések koordinálása
 
Nonprofit Kft-énk célcsoportja sokrétű, hiszen a megvalósított és futó projektjeink tématerületei is vegyesek. Alapvető szolgáltatásaink kapcsán az alábbi csoportok jelentik az állandó célközönséget: 
•    egyéni ötletgazdák,feltalálók
•    innovatív kis-és középvállalkozók
•    társadalmi innovátorok

Projektjeink megvalósítása során az alábbi célcsoportokra fókuszálunk: 
•    a Nyugat-dunántúli régióban működő gazdaságfejlesztő szervezetek, intézmények
•    munka-erőpiacon a  digitális írástudás hiánya miatt hátrányban lévő csoportok
•    pályaválasztás előtt álló, főként természettudományi érdeklődésű lányok 
•    női munkavállalók, női vállalkozások 
•    családtagjaik otthonápolását végző álláskeresők 

Tanácsadó, mentoráló tevékenységünk során igyekszünk ezeket a csoportokat, egyéneket segíteni, melyhez finanszírozást főként hazai és nemzetközi projektek biztosítanak. 

Közösség