Szervezetünkről

Alapító tagok

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996-ban elfogadott törvény teremtette meg a hazai területfejlesztési intézményrendszer alapjait, így az önálló régiók létrejöttét is. 1997-ben Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék részvételével jött létre a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, amely a jogszabályi kötelezettségekből adódóan 1999-ben, majd 2004. decemberében újjáalakult. Feladatait a törvényben foglaltakra alapozva végzi, amelyek közül fontos helyet foglal el a decentralizált forrásokhoz kapcsolódó pályázati rendszerek működtetése, a regionális szintű programozási-tervezési feladatok ellátása, a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatainak ellátása. A Tanács kiemelt figyelmet fordít a régió emberi erőforrásainak fejlesztésére, a területfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítésére, a régión és az országhatárokon átnyúló kooperációk kialakítására, valamint a regionális identitás fokozására, a kulturális hagyományok ápolására. Egyszemélyes tulajdonosként a Tanács létrehozta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, amely a Tanácshoz kötődő menedzsment feladatok ellátásán túl aktív szerepet vállal a régión belüli és azon átívelő szakmai kapcsolatok működtetésében, a gazdaságfejlesztésben és helyi kezdeményezések ösztönzésében. A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2004-2007 évi konzorciumvezetője a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség volt.

Honlap: www.westpa.hu

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

Az alapítók közül a győri INNONET Nonprofit Kft. a Győri Ipari Park területén 2500 nm-es vállalkozói inkubátorházat, innovációs központot működtet és bocsátja rendelkezésre az alábbi erőforrásokat. Az INNONET infrastruktúrája: rugalmasan bérelhető helyiségek, 25 iroda, egyenként átlagosan 20m2 10 műhely, egyenként átlagosan 60 m2100 fős előadóterem, 100 m215 fős kistárgyaló, 45 m26 fős kistárgyaló, 17 m24 fős INNODESK iroda 45 m2strukturált kommunikációs hálózat, ISDN telefonközpont szolgáltatások, Internet/intranet számítógépes hálózat. Az INNONET fő tevékenységei: kedvezményes bérleti lehetőségekkel és szolgáltatásokkal ideális feltételeket és szinergikus környezetet teremt az innovatív kis-, és közepes vállalkozások számára; kezdeményező szerepet vállal az innovatív gondolatok, ötletek felkutatásában és részt vesz azok projektté formálásában.

Az INNONET célcsoportjai: kezdő, tudás- és technológia-intenzív, növekedési potenciállal rendelkező (start-up) vállalkozások, melyeknek a központ tanácsadói és informatikai szolgáltatásokat nyújt; innovatív, beszállítói kapcsolatok kiépítésére képes kis- és közepes (spin-off) vállalkozások, melyeknek a központ pályázati, projektmenedzsment és technológia transzfer szolgáltatásokat nyújt. Az INNONET működése óta számos projektben vesz részt, illetve tevékenységei közül kiemelendő az innovatív ötletek folyamatos felkutatása és fejlesztése, az innovatív, fejlődőképes, beszállítói tevékenységet végző kis-, és közepes vállalkozások megerősítése, az innovációs és technológiai transzferrel kapcsolatos információk közvetítése, valamint a siker érdekében nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése és tapasztalatcsere. A PANNON NOVUM RIÜ keretében az INNONET által kialakított Forrásponton a Vállalkozók igénybe veszik a PANNON NOVUM Forráspont által nyújtott szolgáltatásokat, lehetőségeket. Az INNONET naprakész információt szolgáltat az innovatív mikro, kis- és közepes vállalkozások számára. Az INNONET munkatársai, több éves vállalkozásfejlesztési tapasztalattal, elsősorban innovációval kapcsolatos szolgáltatásokkal állnak a mikro, kis-és közép vállalakozások rendelkezésére. Fő kompetenciák: innovációs központok, vállalkozásfejlesztés, tanácsadás KKV-k részére, innovációs projektek menedzselése, projektgenerálás, projektmenedzsment, projektelszámolások, innovációs pályázatok figyelése, technológiai transzfer tanácsadás, innovációs kompetencia adatbázisok, nemzetközi partnerkeresés, innovációs ötlet monitoring. Az INNONET látja el a régióban a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége (VISZ) regionális képviseletét, amely szervezetek jelentős befolyással rendelkeznek az ország innovációs folyamatainak alakításában.

Honlap: www.innonet.hu

Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a jogelőd társaságát 14 éve alapították. Az Universitas-Győr Kht. 2007. október óta nonprofit Kft. formában végzi tevékenységét. Az Universitas Győr Nonprofit Kft. miközben  tulajdonosi struktúrája 2007. decemberében megváltozott. Jelenleg 80%-ban az Universitas-Győr Alapítvány, 20%-ban pedig a Széchenyi István Egyetem a tulajdonosa. Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. legfontosabb feladata, hogy tevékenységével segítse a Széchenyi István Egyetem oktatási, tudományos, kutatási, továbbképzési és ismeretterjesztési tevékenységét.  A társaságot dinamizmus, sokoldalúság jellemzi. Kiadói, oktatási és szellemi szolgáltató üzletágai a Széchenyi István Egyetem tudásbázisára építve végzik tevékenységét. A szellemi szolgáltató üzletág fontos szerepet tölt be az egyetem és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolat megteremtésében, erősítésében. Számos kutatási, fejlesztési, mérnöki munka készült a Kft működése során, amely a gazdasági élet szinte minden területét lefedi. A Kft akkreditált felnőttképzési intézményként működeti oktatási üzletágát. Képzéseit elsősorban vállalati megkeresésekre szervezi, eleget téve ezzel egyedi képzési igényeknek is.  Az üzletágak egymással szorosan együttműködve közhasznú és vállalkozási tevékenységet egyaránt folytatnak. A Kft évről évre egyre növekvő mértékben nyújt támogatást pl. az egyetemen megrendezésre kerülő konferenciák, rendezvények szervezésében az, egyetemi diák és sportszervezetekkel együttműködve. Az Universitas Kft. feladata a Széchenyi István Egyetem és a kutatói szféra képviselete a RIÜ-ben, egyetemi erőforrások koordinációja, az egyéb K+F szakértői-, technológia, társadalomtudományi-, gazdaságtani kérdésekben szakma politikai tanácsadás, képviselet. Technológiai workshopok, innovációs események, kiállítások, bemutatók, szakmai képzések tanfolyamok rendezésével, technológiai tanácsadással támogatja a RIÜ információs hálózatát. Ezen túl a Szabadalmi Hivatallal közösen üzemeltetett PATLIB Szellemi Tulajdonvédelmi Információs Pont is a RIÜ-s hálózat rendelkezésére áll. PATLIB Szellemi Tulajdonvédelmi Információs Pont feladata az újdonságkutatás, adatbázis hozzáférés biztosítása. Fontosnak tartja továbbá - és reprezentálja ezen a területen a térség felsőoktatási intézményeit - hogy a regionális technológia transzfer tevékenységekben az egyetemek fontos szerepet töltsenek be. E tevékenységekkel támogatja a RIÜ munkáját.

Honlap: www.univgyor.hu

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (ZMVA) 1992-ben alapította a Zala Megyei Önkormányzat egyedüli alapítóként. A ZMVA célkitűzése a Zala megyében működő kis- és középvállalkozások (KKV-k) alapításának, növekedésének támogatása, versenyképességük és piaci kapcsolataik fejlesztése, magas színvonalú, szolgáltatások nyújtásával. Jelenleg a ZMVA Zalaegerszegen kívül a megye négy városában (Nagykanizsa, Keszthely, Zalaszentgrót, Lenti) végzi tevékenységét. A ZMVA minden irodájában jól felkészült, vállalkozásfejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező szakemberek azonos minőségű szolgáltatást nyújtanak. A ZMVA szakemberi: szakmérnöki, közgazdasági, jogi, pénzügyi-számviteli, marketing és innovációs menedzseri, innovációs brókeri ismeretek, nyelvtudással segítik a hozzájuk forduló vállalkozásokat. A ZMVA szakértői az elmúlt másfél évtizedben tapasztalatokat szereztek innovációs projektek lebonyolításában, rendezvényszervezésben, oktatásban. A szervezet fő tevékenységei: hitellehetőségek biztosítása a KKV-k számára, képzések szervezése; széles körű (általános és speciális) szaktanácsadás KKV-k számára; információs adatbázisok létrehozása, rendelkezésre bocsátása a vállalkozók számára; vállalkozói inkubátorház programbiztosítása kezdő vállalkozók részére kedvező feltételekkel Zalaegerszegen, Lentiben és Zalaszentgróton. A ZMVA a hordozó szervezete a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszternek. Menedzseli Zala megyében és a Nyugat-dunántúli régióban faiparral foglalkozó kis- és középvállalkozásokat, Európai Információs Pont (EIC) (2008. január 1-től EEN) működtet, amely EU-val kapcsolatosan nyújt információt. E tevékenységek mellett tanácsadással, rendezvények szervezésével, EU-információk hozzáférési lehetőségének biztosításával segíti a KKV-kat. 2007. december 31-ig a RIÜ-hálózat tagjaként Zalaegerszegen és Keszthelyen működtetett a ZMVA innovációs tanácsadó irodát mindösszesen 5 fő tanácsadóval.

A ZMVA Zala megye területén az alábbi innovációs feladatok megvalósítását tűzi ki célul:

  • Innovációs pályázati kiírások, valamint a hazai és nemzetközi sajtóorgánumok figyelemmel kísérése, elektronikus rögzítése, e-mailen a célcsoport KKV-k értesítése, a KKV-k versenyképességét elősegítő információk gyors elérésének biztosítása.
  • Az innovációs "best practice" adatbázis gyűjtése, tanácsadás, "best practice" adatbázis folyamatos bővítése, kiadvány formájában az adatok megjelentetése (innovációs "best practice" KISOKOS).
  • Innovációs pályázati és projektmenedzsment tanácsadások a KKV-k részére, az aktuális innovációs pályázati és pályázatírási, valamint projektmenedzsmenti KISOKOS megjelentetése.
  • Innovációs rendezvények szervezése (pl. konferencia, klubrendezvény, tájékoztatók, képzések).

www.zmva.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az 1994. évi XVI. törvény. alapján 1994. novemberében alakult, kezdte meg működését. Ma köztestületként működik, az önkéntesen kamarai tagságot vállaló vállalkozók gazdasági önkormányzata. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának jelenleg 780 tagja van. E vállalkozói kör által előállított termelési érték a megyei össztermelésnek kb. 60%-a. Tagjainak összetétele vegyes, megtalálható közöttük az önfoglalkoztató egyéni vállalkozótól a nagyvállalatig bezáróan minden nagyságú és típusú vállalkozás. A jogszabályi feladatokon túl a kamara foglalkozik a gazdaságfejlesztéssel, az üzleti forgalom biztonságának, a piaci magatartás tisztességének megőrzésével, az etikai normák betartatásával, általános érdekérvényesítéssel. Tevékenységükben dominánssá vált a vállalkozói igényekre épülő programok szervezése, a szolgáltató jelleg. Kiemelt cél a vállalkozások versenyképességének erősítése. A kamara felismerte, hogy a hazai mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak még nem volt elég idejük megerősödni és így a legtöbb szektorban a multinacionális cégek által diktált erős versenyben gyakran piacvesztők, emiatt a KKV fejlesztés a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt feladata. A kamara partnerként vett részt a Pannon Novum Innovációs Ügynökség munkájában. A kamarában működik egy Innovációs Info Pont, ahol a vállalkozásokat innovációs projektjeik megvalósításában segítik. A kamara koordinálja a Pannon Novum Regionális Innovációs Díj meghirdetését, mely a KKV-k figyelmét az innováció fontosságára irányítja, ösztönzi a jó példák, megismertetését, az elismerését szolgálja. A K+F-hez szorosan kötődő szellemi tulajdonvédelem témakörben a kamara tanácsadást végez. Az elmúlt időszakban "Iparjogvédelmi kisokos" című kiadványt, jelentetett meg. A kamara fontosnak tartja a régió innovációs potenciáljának emelését, erősítését, KKV kapcsolat rendszerén keresztül kész segíteni a Pannon Novum Nonprofit Kft. munkáját. Alapítóként tevékenyen kíván közreműködni az innovációs folyamatok generálásában, a KKV-kal kapcsolatos szervezési munkák végzésében. E tevékenységek végzéséhez megfelelő infrastruktúrával, technikai eszközökkel és személyi kompetenciákkal rendelkezik.

Honlap: www.vmkik.hu

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság

A Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. jogelődje 1996-ban alakult, majd tulajdonosi körét kibővítve 1998. februárjában tőkét emelt. Az Rt., melynek törzstőkéje 778.055 e Ft. az MFB bankcsoporthoz tartozott. Az MFB és további 15 tulajdonos - a három megyei és számos városi önkormányzatainak közreműködésével hozta létre a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt-t. A 2000-ben tulajdonos váltás történt, majd 2005. óta a társaság hivatalos elnevezése Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Nyugat-Pannon Zrt.). A bank és fő tulajdonos Regionális Fejlesztési Holding elvárása a nyereségorientált működés, melyet az Zrt. fennállása óta folyamatosan teljesít. A Nyugat-Pannon Zrt. együttműködik a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, pénzügyi finanszírozóként szerepet vállal a térség fejlődését segítő programok kidolgozásában. További feladatai közé tartozik, hogy bekapcsolódjon a határon túli fejlesztési programokba is. A társaság jelenlegi alaptőkéje meghaladja az egymilliárd forintot. A Nyugat-Pannon Zrt céljai megvalósítása érdekében különböző szolgáltatások nyújtásával vesz részt a vállalkozások tőkeellátásában, emellett széleskörű szakértői és tanácsadási tevékenységet végez. Társaság fő tevékenysége: a tőkebefektetés, finanszírozás, forrásszervezés. A Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tőkebefektetési tevékenységének célcsoportja elsődlegesen azok a kis- és középvállalkozások, start-up vállalakozások, projektcégek, amelyek

  • jogi személyiséggel rendelkeznek (Kft., Zrt.)
  • termelő, vagy szolgáltató tevékenységet végeznek
  • fejlesztő célú beruházást hajtanak végre
  • innovatív tevékenységet végeznek
  • működésükkel a régió gazdasági potenciáljára pozitívan hatnak.

www.nyupan.hu

Közösség