Projektek

SYMBI

Projekt címe: Ipari szimbiózis a regionálisan fenntartható növekedésért és az erőforrás-hatékony körforgásos gazdaságért.

Projekt időtartama: 2016.04.01 – 2023.03.31. (78 hónap)

Támogató Program: Interreg Europe, Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, Magyarország Kormányának társfinanszírozásával

Projektpartnerek:

•    FUNDECYT Tudományos és Technológiai Park Alapítvány, Extremadura
•    Környezetvédelmi és Területi Minisztérium
•    Malopolska Régió
•    Molise-i Kereskedelmi Kamara
•    Kormányzati Fejlesztési Hivatal és Európai Kohéziós Szakpolitika
•    Kozani Önkormányzata, Fejlesztési és Tervezési Iroda
•    Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.
•    Häme Regionális Tanács
•    Häme Alkalmazott Tudományegyetem Kft.

A SYMBI projekt célja, hogy támogassa az erőforrás-hatékony gazdaság felé való átmenetet a hulladékok kezelésére szolgáló területi szinergiák létrehozásával és az energia és melléktermékek másodlagos nyersanyagként való cseréjével.

A SYMBI lehetővé teszi a részt vevő régiók számára, hogy előmozdítsák a fenntartható növekedést és elérjék céljaikat a munkahelyteremtéssel kapcsolatban, mivel az ipari szimbiózis az alábbiakhoz vezethet/járulhat hozzá:

•    jelentős anyagi megtakarítás, ami a versenyképesség növekedéséhez vezet
•    új üzleti modellek, amelyek másodlagos nyersanyagból származó bevételi forrásokat tartalmaznak

SYMBI tevékenységei:
•    Regionális hulladék átalakító rendszerek és az ágazatok közötti szinergiák ösztönzése
•    A másodlagos nyersanyagok használatának előmozdítása
•    A zöld beszerzés prioritása
•    A regionális és helyi pénzügyi szereplők beruházásainak feloldása
•    Az ipari innováció ökoszisztémáinak jelenlegi gyakorlatának ösztönzése
•    Konszenzus kialakítása a regionális érdekeltek között
 

Tekintettel arra, hogy az ipari hulladék, az energiaigény és a CO2-kibocsátás a nagyobb válságok után ugrásszerűen megnő, a COVID-19 által feltárt szakpolitikai hiányosságok fényében sürgősen tovább kell fejleszteni a körforgásos átalakulást a SYMBI-partnerrégiókban. Az 5. pályázati felhívás tevékenységei tovább bővítik ezt az erőfeszítést, miközben tanulmányozza a COVID-19 világjárvány hatását. A projektkiterjesztés arra összpontosít, hogy a partnerek hogyan javíthatják és sürgethetik világjárvány által teremtett helyzet körkörös átalakulását. A partnerek megvitatják a COVID-19 hatását az ipari szimbiózisra, a kihívásokat és az új lehetőségeket. Online találkozókat tartanak a regionális érdekelt felekkel a területi igényekről, valamint műhelyvitákat, amelyeken az információs társadalom digitalizálásának jó gyakorlatait, új finanszírozási mechanizmusokat, pénzügyi szinergiákat, jelentési és tanúsítási rendszereket, a saját területükön átadandó intézkedéseket mutatják be.

 

Projekt honlap: https://www.interregeurope.eu/symbi/

 

Közösség