A SECOVIA a Dél - Kelet Európai (SEE) Transznacionális Együttműködési Program egyik projektje, ami az ütemterv szerint 2012. október 1-én kezdődött. A projektet az EU és a résztvevő partnerek államai közösen finanszírozzák. A projekt a Dél Kelet Európai (SEE) térség területi közigazgatási egységei közötti digitális különbségek problémáját célozza meg. Jelenleg a SEE térségben az állampolgárok (G2C) és vállalkozások (G2B) felé nyújtott e-kormányzati szolgáltatások biztosítása súlyos zavarokkal küzd. Ez a kohéziós hiányosság gazdasági és adminisztrációs akadályokat emel, amelyek gátolják az állampolgárokat és a vállalkozásokat a nyilvános digitális szolgáltatások elérésében. Ennek eredményeként a SEE területeken a regionális fejlődés és versenyképesség elmaradása megköveteli a határon átnyúló szabályozott intézkedést. Másrészről, a virtualizált IT platformok és infrastruktúra jó lehetőséget kínál a költséghatékony, szabályozható nyilvános digitális szolgáltatások nyújtására, és megnyitja a lehetőséget a regionális növekedés és versenyképesség előtt, valamint az EC ösztönzésének eredményeként egy közös EU Felhő Stratégiára, mint egy olyan eszközre, amely segíti a kormányzatokat és az állampolgárokat a fejlett online szolgáltatások eléréséhez és fejlesztéséhez.


A SECOVIA cselekvési körében ösztönzi a közösen fejlesztett, magas szintű virtuális elérhetőség megoldásait, megcélozva Dél Kelet Európa földrajzi és szocio-ökonómiai sajátosságait. A felhő alapú számítástechnika előnyeit kihasználva támogatja a megosztott nyilvános IT szolgáltatásokat, erőforrásokat és infrastruktúrákat, valamint a kapcsolódó stratégiák, közös szabályozók és nemzetek közötti együttműködések alapjainak lerakásával megbirkózik a területi közigazgatások között tapasztalható digitális különbségekkel.

Elsődleges célok

  • A jelenlegi állapot meghatározása a virtuális elérhetőség igények, az infrastruktúra és a közigazgatási szolgáltatások vonatkozásában a SEE térségben.
  • A legjobb gyakorlatok megkeresése, elemzése, a tapasztalatok cseréje, valamint a SEE térség szereplői igényeinek és hozzáállásának megismerése a térségi megosztott közigazgatási IT szolgáltatások, erőforrások és infrastruktúrák vonatkozásában.
  • A megvalósíthatóság feltárása, a követelmények felállítása és bevezetési terv előkészítése egy javasolt nemzetek közötti szolgáltató számára, aki megosztott virtualizált IT erőforrásokat és infrastruktúrákat (IaaS), valamint digitális közigazgatási szolgáltatások számára internet alapú platformokat és alkalmazásokat (PaaS/SaaS) biztosít.
  • A közösségi és magán befektetések szabályzóinak fejlesztése
  • A nyilvános egyeztetések, konszenzus építés és közös álláspontok kialakításának ösztönzése. Kapcsolódó, határon átnyúló, intézmények közötti felhő alapú megoldásokat kínáló szolgáltatók felállítása a térségi közigazgatások igényeinek kiszolgálására.
  • A közigazgatási alkalmazottak és képviselők ismereteinek növelése.

www.secovia.eu