Projektek

In2Local

Projekt címe: A körforgásos gazdaság elveinek és intézkedéseinek a muravidéki és Vas megyei helyi élelmiszertermelők termelési folyamataiba történő bevezetését támogató környezet létrehozása (rövid címe: In2Local, száma: SIHU00007)

Program:Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program 2021-2027

Támogatási összeg:440.228,00 EUR 

Projekt időtartama:2023.12.01. – 2025.11.30.

Kontakt személy(ek):
Fucskó Tünde- tunde.fucsko@pannonnovum.hu

Program honlapja: http://www.si-hu.eu/2127/hu/programme-sihu/

A projekt tartalma:

A projekt a körforgásos gazdaságot támogató környezet megteremtésére összpontosít a Mura-vidéken és Vas Vármegyében. A támogató környezet célja a tudatosság növelése és a kompetenciák erősítése a helyi élelmiszertermelés és -feldolgozás területén, valamint az ismeretek, a technológiák és a bevált gyakorlatok transzferje a két régió között.

A projekt során a partnerek mindkét régióban feltérképezik a helyi termelők és feldolgozók körfogásos gazdaságra vonatkozó jógyakorlatait, majd az információkra építve összeállítanak egy akciótervet a kompetenciák fejlesztésére valamint az egyéni képzések és mentorálás előkészítésére. Az akcióterv egyes tevékenységei kipróbálásra kerülnek országonként 5-5 helyi termelőnél, ahol a cél nemcsak a tudás bővítése lesz, hanem a körforgásos gazdaság elemeinek beépítése a termelési folyamatukba. 

A projekt során elért eredményeket a partnerek hírleveleikben, sajtócikkeikben, online platformjaikon mutatják be az érdekelt felek számára, majd a projekt végén zárókonferencián is ismertetik azokat. A kommunikáció célja nemcsak a projekt eredményeinek közzététele, hanem az érdekelt felek bevonása, a körforgásos gazdaság minél szélesebb körű elterjesztése, valamint a támogató környezet megismertetése. 

Projektpartnerség:

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal (VVÖH) – vezető partner
Muraszombati Vállalkozásfejlesztési Központ  (RCMS) – PP2
Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. (Pannon Novum) – PP3
Fenntartható Társadalom Fejlesztési Központja (CRTD) – PP4

A projekt az Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

Közösség