Projektek

ECO-HUB : Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok kialakításakor, innováció valamint környezetbarát termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztésekor és értékesítésekor

Projektben résztvevő partnerek: 

 • Maribori Egyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar – vezető partner
 • Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.
 • Zala Megyei Kormányhivatal (Munkaügyi Központja)
 • Pannon Egyetem
 • Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
 • Stájer Kereskedelmi Kamara (Szlovénia)
 • Maribori Egyetem, Villamosmérnöki, Számítástechnikai és Informatikai Kar

A projekt tartalma a kis- és középvállalkozások (KKV-k) problémáit öleli fel, mint pl.:

 • bővítések elmaradása,
 • a versenyképesség hiánya,
 • alacsony export-orientáció, 
 • alacsony szintű innováció,
 • együttműködés hiánya a kutatás-fejlesztési szervezetekkel illetve közös projektekben.

A fenti nehézségek áthidalásához szükséges a KKV-k ösztönzése új megközelítések alkalmazásával pl.: 

 • környezetbarát termékek ECO-tervezés alkalmazása, 
 • a természeti források felhasználásának csökkentése, 
 • az energiahatékonyság növelése, 
 • a környezetszennyezés felügyelete, 
 • környezetvédelmi rendszerek bevezetése, 
 • a cég fenntartható fejlődésének mérése, 
 • az öko-címke megszerzése, 
 • tartós határon túli kapcsolat létrehozása a KKV-k és a kutatás-fejlesztési szervezetek között, 
 • az oktatás és tájékoztatás serkentése, 
 • a technológiai folyamatok korszerűsítése. 

A SI-HU együttműködési területen észlelhető az erre a szakterületre szakosodott munkaerő hiánya, amely szolgáltatná a szükséges szakmai információkat, tapasztalatokat és ismereteket a környezetbarát termékek fejlesztése és fenntartható termelési eljárásokat illetőleg. A projekt keretében egy online információs és oktatási központ létrehozását tervezzük. Ez az ECO-HUB, mely az emberi erőforrások fejlesztésével, a környezetgazdálkodás és öko-innováció terén szerzett tudással erősíteni fogja a határon túli üzleti tevékenységeket, amely lehetővé teszi a nagyobb régiókkal való sikeres versenyképességet és ezáltal teljes mértékben realizálja a KKV-k fenntartható fejlesztését az érintett területen. 

Célcsoportok:

 • Kis és középvállalkozások döntéshozói, gyártásfejlesztői és ipari terméktervező mérnökei, 
 • Technikusok
 • Munkakeresők
 • Oktatásban résztvevők, beleértve a hallgatókat is
 • Politikai döntéshozók
 • Egyéb (műszaki testületek, kereskedelmi kamarák, civil szervezetek, stb.)

A projekt keretén belül megvalósítandó feladatok:

 • ECO-HUB platform fejlesztése és kialakítása
 • Oktatási és információs anyag elkészítése (ZMKH MK feladata: vállalkozásokról és támogatási eszközökről szóló kétnyelvű oktatási anyag, feladatok, gyakorlatok,  pl.:  standardok, előírások, piaci eszközök) Multimédiás tartalom (CD-ROM), valamint az e-learning és a környezetvédelmi eszközök kidolgozása és végrehajtása.
 • Motivációs szemináriumok és intenzív képzések (célcsoportok betekintést nyerhetnek a környezeti igazgatásba és a környezetbarát termékek fejlesztésébe, melyeket meghívott szakemberek, egyetemi oktatók és kormányzati szervezetek adnak elő). 

A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
dr. Radonjič Gregor 

Teljes anyag letölthető itt: https://drive.google.com/file/d/1ExPxuQC2EVMBElizz2-50C_qgGybEuMq/view?usp=sharing

Közösség