Projektek

E-CONOMY

Projekt rövid címe: E-CONOMY

Projekt címe: Intézményi összefogás a határtérség gazdasági fejlődéséért webes háttértámogatás kifejlesztése mellett

Projekt időtartama: 2018.01.01-2019.06.30 (18 hónap)

Projektpartnerek:

  • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (vezető partner)
  • Muravidéki Regionális Gazdasági Kamara
  • Tudományos Kutatóközpont Bistra Ptuj
  • Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.

Projektünk általános célkitűzése a programterületen a területfejlesztésben, regionális fejlesztésben érintett és e területeken tevékenykedő intézmények együttműködésével a magyar-szlovén határtérség gazdasági fejlődésének elősegítése, a gazdasági kohézió erősítése. Ezen intézmények együttműködésének ösztönzésével a projektnek köszönhetően jelentősen fejlődnek a határon átnyúló kapcsolatok a gazdasági élet számos területén. Projektünk általános céljának elérése érdekében szükséges a meglévő intézményi kapcsolatokat fejleszteni, a hiányzó kapcsolatokat összehangolni, erősíteni a kommunikációt – többek között a nyelvi és szakmai készségek fejlesztése által -, kihasználni a hálózatos együttműködésben rejlő előnyöket. Fontosnak tartjuk az érdekelt partnerek, releváns intézmények bevonását a projekt valamennyi tevékenységébe, hiszen ez biztosítja, hogy a projekt átfogó, általános célját a térség igényeinek, elvárásainak megfelelően tudjuk megvalósítani. A projekttel hatni kívánunk a helyi és állami szintű releváns szereplőkre és hatóságokra is. A projekt közvetlenül támogatja az Együttműködő Régió prioritási tengely specifikus célját is, hiszen informatikai programfejlesztéssel, szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztéssel, valamint tematikus programokkal (konferenciák, workshop-ok, networking rendezvények) hozzájárul az együttműködési kapacitás növeléséhez a határon átnyúló kapcsolatok új minőségi szintre való emelése érdekében.

Főbb tevékenységek:

T.1.1 Intézményi kapcsolatrendszer megújítása

T.1.1.1. Kapcsolati adatbázis felfrissítése

T.1.1.2. Kapcsolatfejlesztő szimpózium

T.1.2 Szakértői workshopok szervezése

T.1.2.1 Workshop Magyarországon

T.1.2.2 Workshop Szlovéniában

T.1.2.3. Közös harmonizációs workshop

T.1.3 Igényfelmérés személyes interjúkkal

T.1.4 Módszertani útmutató készítése

T.2.1.Webes és mobilapplikációs platform kialakítása

T.2.2. Rendszertesztelés

T.3.1. Szakmai és nyelvi felkészítések intézményeknek

 

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (vezető partner) oldala: 

http://www.zmkik.hu/hu/zala-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/e-conomy-16153

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akronim projekta:          E-CONOMY

Naslov projekta:      Institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja

Trajanje projekta:           01.01.2018.-30.06.2019. (18 mesecev)

Projektni partner:

Splošni cilji projekta so krepitev sodelovanja med v programskem območju delujočimi institucijami, ki delajo na področju razvoja območij, regionalnega razvoja. In s sodelovanjem teh institucij, spodbujanje gospodarskega razvoja slovensko-madžarske obmejne regije, ter krepitev gospodarske kohezije. S spodbujanjem sodelovanja teh institucij v okviru projekta, se na številnih področjih gospodarstva občutno razvijejo čezmejni odnosi, povezave. Za dosego splošnih ciljev projekta, je potrebno izboljšati obstoječe institucionalne odnose, uskladiti manjkajoče stike, okrepiti komunikacijo – vključno z razvojem jezikovnih in strokovnih znanj – izkoristiti prednosti mrežnega sodelovanja. Pomembno je, da se v projektne aktivnosti vključijo zainteresirani partnerji ter vse pomembne institucije, saj s tem zagotovimo realizacijo celovitega splošnega cilja projekta v skladu s potrebami regije in v skladu s pričakovanji. S projektom želimo vplivati tudi na pomembne lokalne in državne institucije in organe. Projekt neposredno podpira specifične cilje prednostne osi Regijskega sodelovanja (Co-Region), saj z informacijsko programskim razvojem, z razvojem jezikovnih kompetenc, kot tudi s tematskimi programi (konference, delavnice, networking dogodki) prispeva k povečanju sodelovanja v korist dviga čezmejnih odnosov na višji raven kakovosti.

Glavne dejavnosti:

T.1.1 Obnovitev institucionalnih odnosov

T.1.1.1. Podatkovna baza s posodobljenimi podatki

T.1.1.2. Simpozij za razvoj odnosov

T.1.2 Organizacija strokovnih delavnic

T.1.2.1 Delavnica na Madžarskem

T.1.2.2 Delavnica v Sloveniji

T.1.2.3 Skupna usklajevalna delavnica

T.1.3 Ocena pričakovanj z osebnimi intervjuji

T.1.4 Izdelava metodološkega priročnika

T.2.1. Mobilne aplikacije in spletne platforme

T.2.2. Testiranje sistema

T.3.1. Strokovni, jezikovni tečaji institucijam

Közösség