Projektek

DigiUp 4.0

 http://palyazatok.pannonnovum.hu/digiup-4-0/

https://www.facebook.com/DigiUp-40-102964788206043

https://www.linkedin.com/company/75546605/admin/

A projekt címe: Fiatalok digitális kompetenciáinak fejlesztésével az ipar 4.0 szakemberhiányának csökkentéséért

Projekt időtartama: 2020.04.01-2022.12.31

 

Vezető partner: Board of Education for Vienna

Email: arnold.gutmayer@bildung-wien.gv.at

ERFA társfinanszírozás: 1 033 030,33 EUR

Teljes költségvetés: 1 215 329,86 EUR

Időtartam: 2020.04.01. - 2022.12.31.


Projektpartnerek:

 • BFI Burgenland Vocational Training Institute
 • Pannon Novum Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.
 • Nagykanizsai Szakképzési Centrum
 • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Összefoglaló:

A szakmai kompetenciára irányuló egyre nagyobb követelmények miatt kialakuló szakképzett munkaerőhiány az Ipar 4.0 területén - csak úgy, mint Európa nagy részében -, az Ausztria-Magyarország határmenti régióban is problémát jelent. Tanulmányok igazolják, hogy manapság az információ és kommunikációs technológiák a gazdaság kulcsfontosságú területei, hiszen a digitalizáció fejlesztése hozzájárulhat az ipar más régiókba való áttelepülésének és a képzett munkaerő kivándorlásának megállításához.

A DigiUp 4.0 projekt elsődleges célja a 12-24 éves fiatalok felkészítése a munkaerőpiacra, érdeklődésük felkeltése a szakképzések iránt, valamint a szakképzés imázsának javítása. Mindemellett a projekt fontos részét képezi a jövőbeni hiányszakmák azonosítása, illetve a határon átnyúló tapasztalatcsere erősítése.

A projekt során a digitális technológia témaköreihez (elektronika/robotika, 3D-nyomtatás/CNC, kreatív fémipar) illeszkedő tananyagok kidolgozására kerül sor, melyeket pályaorientációs tanácsadás, valamint a szakképzések kiegészítéseként megvalósuló továbbképzések esetében kíván a partnerség alkalmazni, közelebb hozva ezzel a fiatalokhoz az ipari szektort.

A projekt innovatív kimenetei közé tartozik a határon átnyúló kompetencia-központokból álló, releváns szakterületi szereplők bevonásával kialakítandó hálózat a határtérség fenntartható oktatásfejlesztéséért, valamint egy digitális platform létrehozása az ipar 4.0-hoz kapcsolódó szemléletformálás és a tudásmegosztás elősegítésére.

A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

Stratégiai projektpartnerek:

 • Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
 • Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
 • Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • BFI Vienna Vocational Training Institute
 • Public Employment Service Burgenland
 • Education Authority of Burgenland
 • Wirtschaftskammer Österreich
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Wirtschaftsagentur Wien
 • Technical Vocational School Mödling
 • Berufsförderungsinstitut Niederösterreich

Tudjon meg többet a projektről:

Abban, hogy az Ipar 4.0-ra történő átállás zökkenőmentes legyen, a képzési rendszer, ezen belül a szak- és továbbképzés, valamint a cégek aktív bevonása és együttműködése, illetve az egyének szemléletváltása központi szerepet játszik. 

A DigiUp 4.0 legfontosabb újítása egyrészt olyan határon átnyúló szolgáltatáscsomag kidolgozása a vállalatok és a képzési szektor számára, amely az Ipar 4.0 húzóágazatait fókuszba állítva a szakképzett munkaerőhiányt hivatott csökkenteni. A csomag innovatív pilot képzések kidolgozását, valamint a modulok kísérleti megvalósítását, valamint célcsoportorientált pályaorientációs alkalmazások (gamification elemek) elkészítését és alkalmazását foglalja magában. 

A kialakítandó határon átnyúló szakértői csoport, a Knowledge Hub tagjai (partnerek, cégek/vállalatok, szakértők, oktatási intézmények/ tanárok és stakeholderek, mint pl. gazdasági kamarák, munkaügyi központok stb.) a kétoldalú tapasztalatcsere keretében intenzíven részt fognak venni a tervezés és a megvalósítás fázisában. 

A DigiUp 4.0 új elemei: 

 • a digitális kompetenciák elemzése az adott területen;
 • a vállalatok digitális képzési/kompetencia igényeinek felmérése;
 • a különböző szereplők intenzív határon átnyúló együttműködése;
 • a tevékenységek túlmutatnak a jelenleg alkalmazott gyakorlaton (új ágazati súlypontok, felhasználói csoportok és alkalmazási területek kibővítése);
 • a pályaorientáció új megközelítése a digitális átállás jegyében, ehhez illeszkedő elemekkel.

A DigiUp fő tevékenységei:

 • Ipar 4.0 képzési igényeinek felmérése Serious Game eszköz bevonásával, melynek célja, hogy megtudjuk, milyen elvárásokkal rendelkeznek a cégek a hozzájuk jelentkező potenciális munkavállalók irányában, valamint milyen digitális készségekkel rendelkeznek a munkavállalók.

 

 • Regionális felmérések alapján egy kompetencia-mátrix, egy keresleti-mátrix, valamint egy átfogó áttekintés készül. Az összes projektpartner, valamint a regionális stakeholderek bevonásával meghatározzuk a közös digitális kompetenciafejlesztési igényeket, és feltárjuk a regionális különbségeket is.

 

 • Innovatív, határon átnyúló, a digitális technológia témaköréhez illeszkedő tananyagok kidolgozása pályaorientációs foglalkozásokhoz és a vállalatoknál, illetve a szakiskolákban zajló szakképzés kiegészítéseként megvalósuló továbbképzésekhez. 

 

 • Train the Trainer képzés, valamint pályaorientációs workshopok és továbbképzések megvalósítása határon átnyúló pilot modulok keretében az "Ipar 4.0" témakörben. A pilot modulokkal a fiatalokat szeretnénk elérni, információkat nyújtani számukra és motiválni őket, ezáltal hozzájárulni a szakképzett munkaerőhiány enyhítéséhez. A pilot modulok megvalósítása elsősorban a projektben partnerként résztvevő képzőintézmények feladata, a modulok az ő telephelyeiken kerülnek lebonyolításra. A váltakozó helyszín és a közös lebonyolítás hozzájárul a képzőintézmények közötti kapcsolatok kialakításához és egy nemzetközi együttműködési hálózat felépítéséhez.

 

 • A határ két oldalán működő KKV-k IPAR 4.0 felkészülése érdekében határon átnyúló kompetenciaközpontok hálózatának HUB rendszerű tudásmegosztásra alkalmas és szisztematikus erőforrás-orientált fejlesztése és implementálása történik meg a fenntartható oktatási intézkedésekhez kapcsolódóan a határrégióban, amely a kölcsönös kooperációs megállapodásokon alapul a határon átnyúló együttműködés további közös fejlesztése érdekében.    

 

Közösség