Projektek

CreaStart 4.0


CreaStart 4.0

Kreatív közösségi és tudásalapú szolgáltatásfejlesztés Szombathelyen

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02012. számú projekt

 

 

 

Konzorciumvezető: VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY VÁROS REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYA

További konzorciumtagok:

 • Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • MAITKI Matematikai és Alkalmazott Információ Technológiai Kutató Intézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-, és Környezetfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02012

Támogatás összege: 49.996.738,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

Projekt bemutatása:

A projekt átfogó célja Szombathely város közösségének és az azt kiszolgáló környezetnek innovatív fejlesztése, hogy a város lakosainak kreativitását ösztönözze, felszabadítsa és a társadalmi-gazdasági élet vérkeringésébe hozza. Ezeknek az új impulzusoknak és a kapcsolódó tématerületek (pl. a közösségi terek létrehozása, digitális szolgáltatások kialakítása) által létrejövő szinergiák egymást erősítő hatásainak köszönhetően a város különböző közösségei életminősége és együttműködési készsége jelenős mértékben javul.

Cél a városi közösség minél szélesebb rétegei számára elérhető tudásbázist és információt biztosítani a kreatív megoldásokkal, szemléletformáló fejlesztésekkel és a digitalizációval összefüggésben.

Fontos a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása a Szombathelyen megvalósuló beruházások előkészítésében, megvalósításában, hasznosításában. Információ megosztás révén a stakeholderek és a város helyi közösségei elmondhatják a véleményüket, melyek beépül a tervezésbe, így bevonódnak és elkötelezetté válnak annak megvalósításában is.

Specifikus cél: Egy olyan integrált, programalapú platform és kreatív szolgáltatáscsomag kidolgozása, amely:

●      lehetővé teszi a városban megvalósuló fejlesztések megismerését, összegyűjti és megosztja a beruházások hátteréhez szükséges információkat,

●      a témakörhöz kapcsolódó további információk megosztását is támogatja (tudástranszfer),

●      digitális konzultációs felületet biztosít a városvezetők, szakemberek, lakosság között,

●      segíti a stakeholderek, azon belül főként a lakosság véleményének megismerését,

●      távolról is elérhető módon egy szélesebb társadalmi réteget is be tud vonni a fejlesztési folyamatokba.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

a) Kreatív menedzsment szervezet és közösség létrehozása

b) Kreatív környezet feltárása

c) Kreatív tudásanyagok létrehozása

d) Kreatív fórum megteremtése

e) Kreatív megoldások modellezése és terjesztése

Valamint mindezekhez integráltan kifejlesztésre kerül egy olyan felület, melyen a városi beruházásokat multimédiás környezetben (szöveges, képi, hang és video stream, 3D animáció) lehet bemutatni. Ez egyedülálló lesz abban is, hogy az érdeklődők ezen a felületen rögtön kifejthetik, megoszthatják véleményüket, így könnyebben bevonhatóak a megvalósításba.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport támogatásával biztosított forrásból valósul meg.

MÉRFÖLDKÖVEK

Jelenleg az alábbi mérföldkövek teljesültek:

1. mérföldkő: Projekt előkészítés (2021.04.01.-2021.09.30.)

Megvalósított tevékenységek:

Felállításra került a projektmenedzsment szervezet, alkalmazásra kerültek a szakmai megvalósítók. Bekérésre kerültek a beszerzendő eszközökhöz és szolgáltatásokhoz az árajánlatok, melyek alapján kiválasztott legalacsonyabb árajánlatot adókkal szerződést kötöttek a partnerek. A projekt szakmai megvalósíthatósági terve elkészült, és egyeztetések zajlottak a projekt megvalósítók, együttműködő partnerek és szakemberek között. A projekt indítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak.

A programok lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésre kerültek (3 db notebook és 1 db framework system). A készülő digitális felület kapcsán elkészült igényfelmérés alapján egy specifikáció, a funkciókhoz működési logikák, műszaki leírás, egy fejlesztői leírás és egy design terv.

A projektben tervezett rendezvényekből egy szakmai rendezvény és egy program/akció valósult meg.

Eredmény: Projekt megvalósításának szakmai és tárgyi hátterének felállítása, szakmai tevékenység megkezdése

Az első mérföldkő során az alábbi számszerűsíthető eredményeket értük el:

 • 3 db notebook beszerzése,
 • 1 db framework system beszerzése,
 • 1 db igényfelmérés alapján elkészült specifikáció,
 • 1 db műszaki leírás,
 • 1 db fejlesztői leírás,
 • 1 db design terv,
 • 1 db szakmai rendezvény,
 • 1 db program/akció.
 • Elkészült a részletes szakmai megalapozó dokumentum a CreaStart 4.0 - Kreatív közösségi és tudásalapú szolgáltatásfejlesztés Szombathelyen” projekthez.

2. mérföldkő: Programok lebonyolítása 2. (2021.10.01.-2022.03.31.)

Megvalósított tevékenységek:

A projekt megvalósítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak. A projektmenedzsment elvégezte a szükséges adminisztrációs feladatokat.

Folytatódott a digitális felületet fejlesztése: szoftver kódolás után tesztelésre került sor a tesztelési terv alapján. A tesztelés eredményéről jegyzőkönyv és hibajegyek készültek. Megtörtént az adatok feltöltése.

A félév során 7 tematikus program/akció valósult meg.

Eredmény: Tervezett közösségi rendezvények megszervezése, alkalmazásfejlesztés

A második mérföldkő során az alábbi számszerűsíthető eredményeket értük el:

 • 1 db szoftverkódolás,
 • 1 db tesztelési terv,
 • 1 db tesztelés,
 • 1 db adatfeltöltés,
 • 1 notebook beszerzés
 • 7 db program/akció.

További információ

CreaStart

Közösség