Projektek

Civil Fórum

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület‐ és Településfejlesztési Operatív Program TOP‐6.3.1‐15  „Barnamezős  területek  rehabilitációja”  című  pályázati  felhívás keretében elvégzett fejlesztése kapcsán, a Szent László király utcában lévő elhagyott ipari épületek helyén sportcsarnokok létesültek, valamint felújításra került a Cserkészház is.A fejlesztés kapcsán a pályázat keretében „soft”  programokat is meg kellett valósítani, melyre a kiírt pályázatot a Pannon Novum Nonprofit Kft.  nyerte el.

A terület korábban az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. tulajdonát képezte, melyet később Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolt. A szükséges telekalakítást követően közel 8000 négyzetméternyi területen valósult meg az infrastrukturális fejlesztés, melynek eredményeképp a város a területet egy többcélú, közösségi sport- és gazdasági komplexumként kívánja hasznosítani és működtetni.

 

A felhagyott ipari terület funkcióváltó megújítására vonatkozó pályázat keretében „soft” programokat is meg kellett valósítani, melyre a kiírt pályázatot a Pannon Novum Nonprofit Kft. nyerte el.

 

A Pannon Novum Nonprofit Kft. a „soft” programok programtervének elkészítésére egy részletes írásbeli javaslatot készített, szem előtt tartva a TOP-6.3.1-15 Pályázati Felhívás elvárásait és a Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakat, figyelembe véve a projektfejlesztés végén benyújtott támogatási szerződésmódosítási kérelemben kezdeményezett változtatásokat is.

 

A „soft” programok sikeres megvalósítása érdekében készített interjúk során több olyan fejlesztési lehetőség is felmerült, amelyek megvalósítása elősegítené egy fiatalos, összetartó közösséggel rendelkező városrész kialakulását. Az öt legtöbbször említett fejlesztési igény a zöldfelületek megóvása, növelése, az új középkategóriás szálláshelyek létrehozása, a meglévő szálláshelyek fejlesztése, új parkolók kialakítása, sportolásra is alkalmas terek / közösségi terek létrehozása és kereskedelmi/vendéglátóhelyek nyitása volt.

 

Új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és kulturális valamint sport funkciókkal gazdagodó városi terület létrehozása volt a terv, a lakosság és vállalkozások számára vonzó, korszerű környezet és barátságos arculat kialakításával. A projekt eredményeként a helyszínen olyan nagy múltú sportegyesületek, mint a Szombathelyi Asztaliteniszkör vagy a Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesület nyertek méltó elhelyezést.

 

Mivel a volt EPCOS telephelyen az elkészült beruházás 2019 őszén még nem kapott használatbavételi engedélyt, ezért az elkészült „Soft” programtervben szereplő tevékenységek egy részét külső helyszíneken bonyolítottuk le 2019 októberében és novemberében. A helyszínhez kötődő utolsó rendezvény, amely magába foglalja a két beköltöző sportág megismertetésére irányuló sportnapot és a helyi civil szervezetetek fórumát, várhatóan február elején kerül megrendezésre a sportegyesületek beköltözését követően.

 

A lakosság körében történő környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése érdekében szemléletformáló előadást tartottunk hulladékgyűjtő géppark bevonásával a Reményik Sándor Általános iskola 5. osztályos tanulói részére, 2019. november 5-én. A Szent István király utcában, illetve az említett iskolában megrendezésre került programon összesesen 46 diák vett részt. A foglalkozás során a SZOVA munkatársai bemutatták a szelektív hulladékgyűjtő kukásautó működését illetve a szelektív hulladékgyűjtő edények típusait. A bemutatót egy játékos, interaktív tantermi előadás követett, mely során a gyermekek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról tanulhattak.

 

Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan 2019. október hónapban rajzpályázatot írtunk ki a fenti általános iskola tanulói részére „Én is szelektíven gyűjtök” címmel. A kiírásra 90 db alkotás érkezett, melyeket 3 kategóriában (1-2, 3-4, 5-8. osztály) értékeltünk. A kategóriánkénti első három helyezettet tudományos illetve logikai játékokkal díjaztuk, illetve az összes pályázó névre szóló oklevelet kapott.

 

Az újrahasznosítás jegyében kupakgyűjtést szerveztünk az iskola tanulóinak bevonásával, melynek során kb. 20 kg kupak gyűlt össze. A kupakok egy részét két, 2. osztály, összesen 48 gyermek részvételével 2019. november 22-én délelőtt, kézműves foglalkozás keretében hasznosítottuk újra. A műanyag kupakok segítségével kupakmozaikokat készítettünk használt dobozkartonokra, a fennmaradó mennyiséget pedig jótékony célra ajánlottuk fel.

A fenti rendezvény célja az volt, hogy segítsük a gyermekek környezet tudatos gondolkodásának kialakítását és hangsúlyozzuk a fenntartható fejlődés fontosságát.

 

A szebb lakókörnyezet kialakítása érdekében 2019. november 8-án közösségi faültetést szerveztünk az új létesítmények udvarán, amelynek során 8. osztályos diákok (24 fő) és képzett kertészek segítségével ültettünk el két fát és 12 db cserjét. A növénytelepítés előtt konzultáltunk az Önkormányzat és a SZOVA illetékes szakembereivel, hogy a környezetbe illeszkedő, minden szempontból megfelelő növényeket válasszuk ki, illetve egyeztettük az ültetés lehetséges helyeit is.

 

A faültetést követően a diákok szemétszedésen vettek részt, melynek során megtisztítottuk a Szent László király utca, Ezredévi park, Szent István park környékét. A program során 24 diák, egy teljes zsák szemetet gyűjtött össze. Mivel a fiatalok a saját környezetüket tették ezzel rendbe, reményeink szerint a jövőben is figyelni fognak iskolai- és lakókörnyezetük tisztaságára.

 

A bűnmegelőzés, közlekedés-biztonság és közbiztonság javítását elősegítő akció keretében két dopping prevenciós előadást tartottunk (2019. október 17, 21) a beköltöző sportegyesületek (Szombathelyi Asztalitenisz Kör, Szombathelyi Vivó Akadémia) sportolói és edzői, összesen mintegy 60 fő részére. Az előadások célja az volt, hogy a sportolók hiteles képet kapjanak arról, hogy a doppingszerek milyen romboló hatással lehetnek az életükre és sportolói karrierükre. A felvilágosító foglalkozásokat a sportegyesületek jelenleg használatban lévő edzőcsarnokaiban (Aranyhíd EGYMI, Brenner János Iskola) képzett rendőr- alezredes közreműködésével szerveztük.

 

A humánkapacitás, települési arculat és identitás fejlesztése érdekében egy online platformot hoztunk létre „Helyi civil közösségek” néven, mely segíti a civil szerveződések együttműködését és a legjobb gyakorlatok megosztását. A felület a Pannon Novum Nonprofit Kft. facebook oldalán, zárt csoportként működik.

 

Ezen túlmenően 2019. november 21-én egészségnapon vettük részt a Reményik Sándor Általános Iskolában, ahol az alsó tagozatosok számára (összesen 8 osztály, 160 tanuló) az egészséges táplálkozás, szájhigiénia témákban szerveztünk foglalkozásokat a Szombathelyi Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével. A rendezvény során a gyermekek játékos formában ismerhették meg az egészséges ételeket, italokat és a fogápolással kapcsolatos teendőket.

 

Tekintettel a korona vírus okozta leállásnak, a tervezett új létesítményekhez kötődő sportágválasztó rendezvényt, valamint egy szemléletformáló előadást online rendeztünk meg. A vívásról és az asztaliteniszről népszerűsítő kisfilmet juttattunk el a közelben lévő Reményik Sándor általános iskolásai számára, valamint egy online drogpervenciós előadást küldtünk ki a diákoknak.

 

 

 

 

 

 

 

Közösség