Projektek

Back on Track

Projekt címe: Back on Track - A NEET-ek (re)integrációjának elősegítése a vidéki térségekben

Program: Duna Régió Program

Teljes költségvetés: 2.473.610,60 EUR

EU ERFA összeg: 1.978.888,48 EUR

Projekt időtartama: 2024.01.01. – 2026.06.30.

Kontakt személy: Dancsecs Roland roland.dancsecs@pannonnovum.hu

Projekt weboldala: https://interreg-danube.eu/projects/back-on-track

A projekt tartalma:

2021-ben az Európai Unió (EU) azzal a problémával szembesült, hogy a 15 és 29 év közötti fiatalok nagy százaléka az oktatásban, foglalkoztatásban és képzésben nem részesülő (NEET) kategóriába tartozik. Konkrétan a fiatalok 13,1%-át sorolták a NEET kategóriába, ami különösen a vidéki régiókban komoly riadalmat keltett. Ez a helyzet nemcsak a NEET-ek jólétére és életszínvonalára volt negatív hatással, hanem veszélyeztette e területek társadalmi és gazdasági fenntarthatóságát is.

E sürgető kihívás kezelése érdekében az EU célul tűzte ki, hogy 2030-ra 9% alá csökkenti a NEET-arányt, és közös európai elképzelésként ismerte el a vidéki régiók újjáélesztését. Erre válaszul a Back on Track projektet úgy dolgozták ki, mint egy olyan eszközt, amellyel kezelni lehet ezeket a kihívásokat, és amely hozzájárul e közös célok eléréséhez.

A Back on Track célja a vidéki NEET-ek társadalmi, oktatási és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése a Duna régióban. A személyre szabott távoktatási és mentorprogramok megvalósításával a vidéki NEET-ek fokozott digitális integrációt tapasztalnak, ami megerősített ellenálló képességet, megnövekedett szellemi potenciált és humán tőkét eredményez. Ezen túlmenően a virtuális mobilitás fokozása révén jelentősen javul az általános életminőségük, ami megnyitja az utat a számukra, hogy újra a helyes útra térjenek.

A projekt céljainak elérése és az eredmények hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében egy transznacionális, ágazatokon átívelő érdekeltekből álló hálózatot hoz létre. Emellett stratégiát dolgoz ki a vidéki NEET-ek sikeres elérésére, mentorprogramot hajt végre, és a vidéki NEET-ek azonosított igényeihez igazított innovatív digitális képzési modellt hoz létre. Mindezek révén a projekt célja, hogy utat és új perspektívákat biztosítson az egyéni fejlődéshez, a képzéshez és a pályaorientációhoz anélkül, hogy el kellene hagyniuk a vidéki területeket.

Projektpartnerség:

Austrian Young Workers Movement ÖJAB

South Muntenia Regional Development Agency

ADEL Slovakia

DEX Innovation centre

Development Association NERDA

Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Nonprofit Ltd.

Philanthropy, Charitable Foundation of the Serbian Orthodox Church

Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA

Human Innovation Group Nonprofit Ltd.

YES Forum

ipcenter.at Ltd.

Stara Zagora Regional Economic Development Agency

Ministry of Economy of Tuzla Canton

Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Back on Track

Közösség