Hírek

Kutatási és innovációs szakmenedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzés a Pannon Egyetemen

Szerezzen a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris elméleti és módszertani ismereteket a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2020 szeptemberében újrainduló Kutatási és innovációs szakmenedzser/szakközgazdász posztgraduális képzésen!

A tudás alapú társadalomban a növekvő kutatási potenciál és piaci nyomás a folyamatos fejlesztésre és a kutatási eredmények mielőbbi gyakorlati hasznosítására megteremtette az igényt olyan, az akadémiai és a gazdasági szereplők közötti híd szerepét felvállaló szakemberekre, akik a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytató szervezetek projektjeinek értékelését, tervezését, előkészítését és a megvalósítás koordinálását képesek ellátni, és alkalmasak a kutatásmenedzsment témakörét érintő stratégiai döntések előkészítésére.

“A Kutatási és innovációs szakmenedzser/szakközgazdász képzésen a Pannon Egyetem több tudományterületet lefedő képzési és kutatási portfóliójára építve hidat képezünk a műszaki és üzleti, az akadémiai és a piaci területek között annak érdekében, hogy az itt végzett menedzserek képesek legyenek tudományos alapú innovációkat nemzetközi szinten is piacképes termékké és szolgáltatássá fejleszteni.” – mondta el Dr. Fehérvölgyi Beáta, a Gazdaságtudományi Kar dékánja.

 

A képzést a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakmai támogatásával valósítja meg.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek a kutatási és innovációs területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására.

„Orvosként és sebészként kulcsfontosságúnak tartom a szakmai fejlődés szükségességét és a tudományos érdeklődést, azonban kiteljesedni, a korlátokat felszabadítani csak akkor tudjuk, ha megfelelő szemléletet szerzünk a kutatás-fejlesztés és innováció területén. A képzés ideális rálátást nyújt az előbbi kérdéskörre, elvégzésével lehetőségünk adódik, hogy a saját vagy akár más tudományterületen ne csak a kutatási folyamatokat lássuk át, hanem azok gazdasági megvalósítását is koordinálhassuk.” – Dr. Bálint István

 

A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy az intézményi és a vállalati környezet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, innováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani ismereteket nyújtson, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetközi környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges képességek megszerzésére.

„Mivel 2019 előtt sokat foglalkoztam innovatív, illetve előremutató projektekkel főleg a fenntarthatóság, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás területein, ezért 2020-ban jelentkeztem a Pannon Egyetem Kutatási és innovációs menedzser képzésére, amelynek két fő oka volt. Egyrészt új ismereteket és más szempontú megközelítéseket szerettem volna elsajátítani, amelyek segítenek a nyitottabb, együttműködést igénylő, közös, eredményes gondolkodásban. Másrészt szerettem volna gyakorlatorientált, életszagú példákon keresztül megismerni a KFI projekteket az ötlettől a megvalósításig tartó folyamatokon keresztül, amelyhez – a rendkívüli veszélyhelyzet ellenére – elég sok muníciót és segítséget kaptunk.

A képzés folyamán számomra az egyik kiemelkedő élmény a közös csapatmunka volt, amikor megismerhettük egymás erősségeit és közösen alkottunk valami újat. Ebben a képzésben azt tapasztalom meg igazán, hogy a legfontosabb az eredményhez vezető út során elsajátított és rendszerezett új ismeretek beépítése és beépülése. Csak ajánlani tudom a képzés elvégzését mindazoknak, akik saját vállalkozásukban, vagy az államigazgatásban a kutatás, fejlesztés, vagy innovációs területen feladatokat végeznek.” – Szép Károly, elnöki tanácsadó, NKFIH

Jelentkezzen Ön is a Pannon Egyetem Kutatási és innovációs szakmenedzser/szakközgazdász posztgraduális képzésére, és szerezzen versenyképes másoddiplomát csupán egy év alatt Veszprémben!

További információ a képzésről: https://www.gtk.uni-pannon.hu/kutatasi-innovacios-szakmenedzser-szakkozgazdasz/

Közösség