Hírek

A környezetbarát csomagolás tervezése és fejlesztése II. rész

A csomagolás területén jelentkező környezeti problémákat négy alapvető és egymással összefüggő területbe foglalhatjuk össze: a természeti források zsugorodása, megjelenő környezeti hatások a csomagolás és csomagolási termékek termelésekor, a csomagoláskor és szállításkor, mérgező anyagok tartalma és migrációja, hulladék csomagolás és ennek kezelése.

A környezetvédelmi kérdéseken belül a csomagolásról a nyilvánosságban negatív vélemény uralkodik, elsősorban a nagy menynyisége miatt, ami a hulladékon keresztül tükröződik. Riasztóan nő a csomagolási hulladék mennyisége, ami a nyilvánosság szerint a környezetszennyezés fő okozója, emellett pedig a szilárd hulladék helyzete és az energia, nyersanyagok zsugorítása is súlyosbodik. Azok a vállalatok, amelyek a csomagolást termelik vagy csak felhasználják, sokszor olyan észrevételekkel és panaszokkal találkoznak, mint például: sok termék többször van átcsomagolva, növekszik a nem visszaváltható csomagolások száma a vállalatok igényei miatt, nem pedig a felhasználók miatt, a szokásos hulladékeltávolítási módszerek nincsenek lépésben a csomagolási technológiák fejlődésével.
A csomagolási ipar nagy mennyiségben alkalmaz természetes forrásokat (úgy az anyagi termeléshez, mint az energia termeléséhez, 
ami a csomagolási anyagok és termékek gyártásához szükséges), hogy eleget tegyen a globális marketing és disztribúciós rendszerek majdnem kielégíthetetlen igényeinek. Becslések szerint a kereskedelmi csomagolás termelése Nyugat-Európában döntő mértékben hozzájárul az üvegházhatású CO2 kibocsátásokhoz – 2%-tól (European Commission 2006a) 3-4%-ig (Hekkert et al. 2000). Körülbelül 2%-ban járul hozzá e csomagolástípus a többi környezeti hatáshoz is, mint a savas eső vagy a víz eutrofizálódása (European Commission 2006a).

A csomagolási hulladék

„Nem a hulladékkal kell foglalkozni, hanem az életmóddal.” (William Rathje, Garbage Project 1993)

Az amerikai légiközlekedési iparág évente ugyanannyi alumínium dobozt dob el, mint amennyi alumínium 58 darab Boeing 747 típusú repülőgép gyártásához szükséges.
A harminc legnagyobb amerikai reptér, a légitársaságokkal együtt évente annyi hulladékot termel, mint egy Miami nagyságú város (Farley, 2009).  

A csomagolás jelentősen hozzájárul a szilárd hulladékok mennyiségéhez (kommunális és ipari), amelyek az iparosodott világban keletkeznek. Szlovéniában 2008-ban a csomagolási hulladék mennyisége 106,4 kg/fő volt (2004-ben pedig 80,9 kg per fő) (EEA 2012). 

Összehasonlításképpen: Németországban a csomagolási hulladék mennyisége 2010-ben 195,6 kg/fő volt, az EU-27 átlag pedig 175 kg/ fő (2010-ben). Az EU országok között nagyok a különbségek, nem csak a per főre jutó csomagolási hulladékok mennyiségében, hanem ennek növekedési dinamikájában is. Míg némely országban növekedési ütemet rögzítettek a csomagolási hulladékokkal kapcsolatban, más országokban (Franciaország, Ausztria stb.) sikerült ezek keletkezését stabilizálni.

Annak érdekében, hogy harmonizálják az intézkedéseket a csomagolási hulladék és a csomagolások környezeti hatásainak csökkentésével kapcsolatban az EU-országokban 1994-ben bevezették a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló irányelvet 94/62/EC (European Commission 2006b). E dokumentum meghatározta a csomagolásnak a termelésre és forgalomba hozatalra vonatkozó kezelését, emellett még meghatározta a csomagolási hulladék gyűjtésének, újrafelhasználásának, feldolgozásának és eltávolításának a feltételeit. Más szóval, meghatározta a követelményeket, amelyek szükségesek a csomagolási hulladék keletkezésének a megakadályozásához, az újrahasznosítása és különböző feldolgozások után (újrahasznosítás, komposztálás, égetés), amellyel csökken a környezetbe kerülő hulladék mennyisége. A tagállamokat ezzel elkötelezte, hogy operatív programokat készítettek el, és a csomagolási hulladék kezelésére rendszert alakítottak ki. Az irányelvben lefektették, hogy a piacra csak az a csomagolás kerülhet, amely megfelel az összetétellel, termeléssel, újrahasznosítással, újrafeldolgozással kapcsolatos feltételeknek. 

Az irányelv céljai a következők: csökkenteni, azaz meggátolni a csomagolási hulladék termelését, a csomagolási hulladék kezelésére kialakított rendszer kidolgozása (gyűjtés, visszaváltás, feldolgozás), a követelmények belefoglalása a nemzeti jogszabályozásba, az újrahasznosított, azaz feldolgozott csomagolás legalacsonyabb arányának az elérése, a veszélyes anyagok eltávolítása (pl. nehéz fémek) a csomagolási hulladékokból, valamint újrahasznosítással, komposztálással és égetéssel növelni a csomagolási hulladékok újrafeldolgozását. Az irányelv érvényes mindegyik EU-tagállam piacán keletkezett csomagolási hulladékra. Az Európai Parlament 2004-ben elfogadta a a csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó felülvizsgált irányelvet (2004/12/ES). Többek között a csomagolási hulladék legalább 60%os anyagi és energiai feldolgozását követeli, az újrahasznosítási aránynak pedig 55-80% között kell lennie. Az új irányelv a csomagolási hulladék újrahasznosításának magasabb arányát határozza meg, azaz a különböző csomagolóanyagok újrahasznosításának legalacsonyabb arányai. A felülvizsgált irányelv kvótái ezért a következők: 60% az üvegre, 60% a papírra és kartonra, 50% a fémekre, 22,5% a műanyag csomagolásra és 15% a facsomagolásra.
Az Európa Unió országai nem egyformán hatékonyak az újrahasznosítási kvóták elérésében, mint az a 19. ábrán is látható (EEA 2012; Eurostat 2011). Míg egyes tagállamok növelik a csomagolási hulladék újrahasznosítási arányát, vannak olyanok is, amelyek átlépik a kijelölt célokat, mások azonban a célokat még nem érték el, vannak olyan országok is, ahol az újrahasznosított csomagolási hulladék aránya csökkent. Átlagban a 1997–2010 terjedő időszakban a hulladéklerakókban tárolt hulladék aránya 47,7%-ról 21,3%-ra csökkent. Ezek az adatok arra utalnak, hogy néhány tagállamnak sikerült létrehoznia egy olyan hatékony csomagolási hulladék-kezelési rendszert, amivel jelentősen enyhítették a hulladéklerakók számát és növelték az újrahasznosítás arányát. Így Belgiumban 1995-ben a hulladék aránya a hulladéklerakókban 46,3% volt, 2003-ban pedig már 6,8%-ra csökkent. Ugyanakkor megnőtt az újrahasznosított csomagolás aránya 28,1% -ról 80,3%-ra. Más országokban is kifejezetten magas az újrahasznosított csomagolási hulladék aránya.

A csomagolási hulladék kezelésére létrehozott rendszer keretében EU Zöld Pont elnevezésű jelet osztanak, amellyel a vállalat bizonyítja, hogy anyagilag hozzájárult a csomagolási hulladék kezeléséhez, és ezzel felelősségteljes. A védjegyet a Pro Europe szervezet adja ki, és azt olyan vállalatoknak osztják ki, amelyek megfelelő kezelési rendszerrel rendelkeznek – az egységes szabályok és előírások alapján. 
A Zöld Pont nem csak a csomagolási hulladék kezelési rendszerében való részvételt jelképezi, hanem egy felismerhető jel, ami a fogyasztókat arra emlékezteti, hogy a csomagolással a használata után sem lesz gond. A Zöld Ponttal való címkézési rendszerbe körülbelül 170.000 vállalat kapcsolódott be, évente e jellel 460 milliárd csomagolást jelölnek meg (Pro Europe 2010).

Az egyre növekvő csomagolási hulladék mennyiségét a demográfiai változások és életmód is befolyásolja. Például a – kevesebb családtagot számláló – háztartások számának emelkedése Nagy-Britanniában 4%-kal megnövelte az élelmiszer-csomagolás használatát 2000-ben (INCPEN 1996). A társadalmi és demográfiai változások hatásait a szükséges csomagolások mennyiségének növekedésére éves szinten 5%-ra becsülik (Kooijman, 2000). Tény, hogy a csomagolásgyártók nincsenek nagy hatással ezekre a demográfiai és társadalmi irányelvekre, de ezekhez állandóan igazodniuk kell, többek között a megfelelő csomagolás kiválasztásával is. A technológiai fejlődés lehetővé teszi majd a jobb és megfelelőbb csomagolóanyagok fejlesztését és használatát, ezért a gyártóknak fontos az e téren felmerülő irányelvek figyelemmel kisérése (Radonjič, 2008).

A csomagolás funkcióiból – amelyet optimálisan meg kell valósítania – kiindulva, továbbá a korszerű felhasználói társadalom, valamint a fenntartható fejlődés tágabb tervezéséből kifolyólag a csomagolás és a környezet kölcsönhatása jelentősen összetettebb, mint a környezeti probléma korlátozása a hulladékok szintjére, bár ez a probléma is aktuális és égető. A kisebbnagyobb ítéletek a csomagolás környezeti alkalmasságáról csupán a hulladék-feldolgozás lehetőségeinek alapján, azaz a bizonyos csomagolóanyagok favorizálása csak egy tulajdonság alapján nem felel meg a fenntartható fejlődés szempontjainak. A csomagolás fenntartható fejlődésének fontos elemei a következők: az elsődleges nyersanyagok és anyagok hatékony felhasználása, hatékony energiafelhasználás az iparban, a csomagolásban és a disztribúcióban, a kibocsátások csökkentése – a levegőbe és vízbe – a csomagolás életciklusának összes fázisában, valamint az újrahasznosított csomagolóanyagokból előállított termékek fejlesztése.
 

A csomagolási hulladék a kiváló minőségű másodlagos nyersanyagok jelentős forrása. E célból különböző feldolgozási módszereket fejlesztettek ki, amelyek a csomagolóanyagok típusától függően vagy a hulladék heterogenitása szerint alkalmazhatóak. A csomagolóanyagok között számos különbség létezik – az összetételükkel és a fizikai tulajdonságaikkal kapcsolatban –, aminek következményeként különféle feldolgozási módszerek léteznek. A csomagolási hulladék feldolgozásához a következő alapvető technológiai módszerek alkalmazhatóak:mechanikus újrahasznosítás, kémiai újrahasznosítás, szerves újrahasznosítás (komposztálás,     metángáz termelése), energia-feldolgozás és hulladéklerakás.
A csomagolás és csomagolási hulladékról szóló rendelet (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 2006) értelmében előnyben részesül az újrafelhasználás, újrahasznosítás és más lehetséges csomagolási hulladék feldolgozása, amennyiben ésszerű költségek mellett ezt a piacon elérhető technológiák és más folyamatok engedélyezik. Bizonyos esetekben (pl. alacsonyabb környezeti hatások és költség-haszon arány miatt) a rendelet    szerint előnyt élvez a csomagolási hulladék energiafeldolgozása – a többi módszerrel szemben.
 

Az elsődleges csomagolóanyagok ésszerű felhasználása

Bármely termék gyártásakor (a csomagolást is beleértve) szükség van nyersanyagforrásokra. A nyersanyagforrás fogalma alatt (nyersanyagok) az anyagi javakat értjük, amelyeket a természetből nyerünk ki, és ezért elsődleges nyersanyagforrásnak nevezzük. A nyersanyagforrás minden iparági termelés alapját jelenti, ami a csomagolás területére is vonatkozik. Különböző csomagolóanyagok termeléséhez különböző nyersanyagforrást használnak fel. A különbségek nemcsak a termelés technológiai folyamataiban jelentkeznek, hanem a nyers-anyag hozzáférhetőségében és rendelkezésre állásában. Mivel a csomagolás területe az anyagok szempontjából igen intenzív, az elsődleges nyersanyagforrások felhasználásának harmóniában kell lennie a fenntartható fejlődés koncepciójával. 

A káros anyagok jelenléte és migrációja


A nem megfelelő csomagolásból az élelmiszerláncba számos nemkívánatos, azaz káros anyag juthat, ami hosszú távon árthat a lakosság egészségének. Az efféle csomagolás az egészségre és természetre káros anyagokat tartalmazhat – az elsődleges csomagolóanyagban vagy a továbbiban, a grafikus vagy nyomdai feldolgozás következményeként. Különböző anyagok migrációja miatt – amelyek egyébként a csomagolás összetevői vagy szennyezői – egyes anyagok átkerülhetnek a csomagolásból az élelmiszerekbe. E probléma igen súlyos az élelmiszerek és italok esetében, valamint a gyógyszerés kozmetikai iparban. Annak ellenére, hogy napjainkban már léteznek – az egészségre és környezetre való tekintettel – megfelelő grafikus és nyomdai eszközök jelentősen alacsonyabb károsanyag-tartalommal, állandóan ébernek kell lennünk. Különösen azoknak a csomagolt anyagoknak kell különleges figyelmet szentelnünk, amelyek gyengébb ellenőrzésű és jogszabályozó országokból származnak.

Forrás: 

A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
dr. Radonjič Gregor 

Az anyag az ECO-HUB Project keretén belül készült, mely a Pannon Novum Nonprofit Kft. partnerségével valósult meg.

Teljes anyag letölthető itt: https://drive.google.com/file/d/1ExPxuQC2EVMBElizz2-50C_qgGybEuMq/view?usp=sharing

 

Közösség