Hírek

A Horizont Európa első stratégiai terve (2021–2024): a Bizottság meghatározza a fenntartható jövőt szolgáló kutatási és innovációs prioritásokat

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a Horizont Európa első stratégiai tervét. A Horizont Európa az EU új kutatási és innovációs programja, amely folyó árakon 95,5 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik.

A stratégiai terv új elem a Horizont Európa keretprogramban, meghatározza a program első négy évében megvalósítandó beruházások stratégiai irányvonalait. Biztosítja, hogy az uniós kutatási és innovációs tevékenységek támogassák az uniós prioritásokat, többek között a klímasemleges és zöld Európa megteremtését, valamint a digitális korra felkészült Európa és az emberközpontú gazdaság megvalósítását.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Ez a terv keretet biztosít a kiemelkedő minőségű, kiválóságon alapuló kutatás és innováció számára, amelyet a Horizont Európa munkaprogramjával kívánunk megvalósítani. Ezzel a stratégiai irányvonallal biztosítjuk, hogy a kutatási és innovációs beruházások hozzájárulhassanak a zöld és digitális kettős átálláson, a reziliencián és a nyitott stratégiai autonómián alapuló helyreállítási folyamathoz.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos elmondta: „A stratégiai terv irányvonalai biztosítani fogják, hogy az új ismeretek, ötletek és innováció támogassák közös uniós szakpolitikai prioritásainkat. Ez az új megközelítés is annak biztosítását szolgálja, hogy az uniós forrásokból finanszírozott kutatás és innováció képes legyen kezelni az európai polgárok előtt álló kihívásokat.”

Ambiciózus terv egy ambiciózus programhoz

A terv négy stratégiai irányvonalat határoz meg a Horizont Európa keretében a következő négy év során megvalósítandó kutatási és innovációs beruházásokhoz:

  • a nyitott stratégiai autonómia előmozdítása a kulcsfontosságú digitális, alap- és kialakulóban lévő technológiák, ágazatok és értékláncok fejlesztése terén betöltött vezető szerep révén;
  • Európa ökoszisztémáinak és biodiverzitásának helyreállítása, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás;
  • annak elérése, hogy Európa legyen az első digitalizált, körforgásos, klímasemleges és fenntartható gazdaság;
  • egy reziliensebb, befogadóbb, demokratikusabb európai társadalom megteremtése.

Mind a négy stratégiai irányvonalnak sarokköve a nemzetközi együttműködés, ami számos globális kihívás kezeléséhez elengedhetetlen.

A stratégiai terv ezenkívül meghatározza a Horizont Európa keretében támogatandó társfinanszírozott és közös programozású európai partnerségeket és uniós küldetéseket. A partnerségek olyan kritikus területekre terjednek ki, mint az energia, a közlekedés, a biodiverzitás, az egészségügy, az élelmiszeripar és a körforgásos gazdaság, és kiegészítik a Bizottság által februárban javasolt tíz intézményesített európai partnerséget. Az uniós küldetések ambiciózus és inspiráló, ugyanakkor megvalósítható célokat tűznek ki a polgárok mindennapi életét meghatározó olyan globális kihívások kezelésére, mint a rák elleni küzdelem, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az óceánok védelme, a városok zöldebbé tétele, valamint a talaj egészségének és az élelmiszer-ellátásnak a biztosítása. A különböző tudományágakon és szakpolitikai területeken átívelő eszközök széles skáláját alkalmazó uniós küldetések kutatási projekteken, szakpolitikai intézkedéseken, vagy akár jogalkotási kezdeményezéseken keresztül is foglalkoznak majd az ilyen összetett kérdésekkel.

A terv irányvonalai több horizontális kérdésre, így a nemek közötti egyenlőségre is kiterjednek. A nemi dimenzió figyelembevétele alapkövetelmény lesz a program teljes kutatási és innovációs tartalma esetében, kivéve, ha rögzítik, hogy a nemi szempontok az adott téma kapcsán nem feltétlenül relevánsak.

A következő lépések

A Horizont Európa stratégiai tervében meghatározott prioritásokat a Horizont Európa munkaprogramján keresztül hajtják végre. Ez tematikus pályázati felhívások és témák révén kínál finanszírozási lehetőségeket a kutatási és innovációs tevékenységekhez. Az első pályázati felhívásokat 2021 tavaszán teszik közzé, és június 23–24-én mutatják be az Európai Kutatási és Innovációs Napokon.

Háttér-információk

A Horizont Európa keretprogramról szóló, 2019. március–áprilisi politikai megállapodást követően a Bizottság megkezdte a stratégiai tervezés folyamatát. E munka eredményeit tartalmazza a stratégiai terv.

A stratégiai terv kidolgozására az Európai Parlament, a tagállamok, az érdekelt felek és a nagyközönség bevonásával zajló kiterjedt közös tervezési folyamatot követően került sor. A stratégiai tervezési folyamat különböző szakaszaiban több mint 8000 hozzászólás érkezett be. Az inkluzív közös tervezési folyamat célja a lehető legszélesebb körű felelősségvállalás biztosítása és a Horizont Európa általános hatásának optimalizálása volt.

Forrás: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_1122

Közösség