Vállalkozóknak

Szeptember elején jönnek az újabb milliárdok

A várhatóan 5 meghirdetésre kerülő pályázatból valójában kettő nyújt a vállalkozások széles köre számára is érdemleges támogatási lehetőséget – hívja fel a figyelmet a Glósz és Társa Pénzügyi Tanácsadó Iroda.

GINOP-2.1.7.-2015 kódszámú, „Prototípusfejlesztés” című kiírás alapján mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak új termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez 10-50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra. A támogatott fejlesztés során a pályázónak létre kell hoznia a célkitűzésben meghatározott termék és/vagy szolgáltatás prototípusát, ezért a fejlesztésnek legalább a teljes költségvetés 25 %-ig kísérleti fejlesztést kell tartalmaznia. A támogatás mértéke mikro- és kisvállalkozások esetén 45-70 %, középvállalkozások esetén 35-60 % lehet.

Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások (agrárvállalkozások is)

Milyen formában pályázható: Csak egyedül

Milyen célra lehet pályázni: Új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre

Mit tartalmazhat a fejlesztés: Bér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi eszköz és immateriális eszköz beszerzést (korlátozottan), kiállítási vagy vásári részvételt.

Támogatás összege: 10-50 M Ft.

Támogatás mértéke:  35-70 %.

Mitől függ a támogatás mértéke: kkv besorolástól, fejlesztés megvalósítási helyétől

Támogatás mértékét növeli: K+F tevékenységek minél magasabb aránya, K+F tanúsítvány megléte, akkreditált klasztertagság, saját iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom

Támogatás mértékét csökkenti: eszközbeszerzések magas aránya, fejlesztés megvalósítási helye

GINOP-2.1.1.-2015 kódszámú, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című kiírás alapján gazdasági társaságok pályázhatnak új termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztésére, valamint az új termékek és/vagy szolgáltatások iparszerű hasznosításához, piacra viteléhez szükséges műszaki-technikai feltételek megteremtésre. Az elnyerhető támogatás összege 50-1000 millió forint, a támogatási mértéke kisvállalkozások esetén 45-80 %, középvállalkozások esetén 35-75 %, nagyvállalatok esetén 15-65 % lehet.

Pályázók köre: Gazdasági társaságok (nagyvállalatok és agrárvállalkozások is)

Milyen formában pályázható: Egyedül vagy konzorciumban is

Milyen célra lehet pályázni: Új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre, valamint az iparszerű hasznosításához, piacra viteléhez szükséges műszaki-technikai eszközökre

Mit tartalmazhat a fejlesztés: Bér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi eszköz és immateriális eszköz beszerzést, kiállítási vagy vásári részvételt.

Támogatás összege: 50-1000 M Ft

Támogatás mértéke: 15-80 %

Mitől függ a támogatás mértéke: kkv besorolástól, fejlesztés megvalósítási helyétől, a projekt összetételétől

Támogatás mértékét növeli: K+F tevékenységek minél magasabb aránya, K+F tanúsítvány megléte, akkreditált klasztertagság, saját iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom

Támogatás mértékét csökkenti: eszközbeszerzések magas aránya, fejlesztés megvalósítási helye, pályázó cég(ek) kkv besorolása.

A támogatás mértéke és aránya mindkét pályázat esetén a projekt kutatás-fejlesztési és műszaki tartalmától, a pályázó vállalkozás KKV törvény szerinti besorolásától, valamint a fejlesztés megvalósításának helyétől függ, ezért pontosan csak a részletek ismeretében határozható meg!

A magas támogatottság miatt nagy figyelem kíséri ezeket a pályázatokat, mivel jó lehetőséget nyújtanak a kockázatosabb innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításához. Az innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenység jellemzői miatt azonban néhány sajátossággal célszerű tisztában lenni, illetve bizonyos előzetes feladatokat célszerű lenne még a pályázat elkészítése előtt elvégezni.

Ismerni kell a kutatás-fejlesztés és az innováció pontos meghatározását, mivel ezek alapvető befolyással vannak a projektek tartalmára, költségszerkezetére és támogatottságára. Általában elmondható, hogy a kutatás-fejlesztési projektek az innovációnál jobban támogatottak.

A projektek végeredménye saját fejlesztésű szellemi termék formájában is megjelenik, melyet a vállalkozások aktiválhatnak. Ez jelentősen növeli a cégértéket, de megvalósítása iparjogvédelmi eljárást is igényelhet.

A K+F+I pályázatok az átlagosnál kidolgozottabb pályázati dokumentációt, és nagyobb felkészültséget igényelnek a pályázati eljárás, és különösen a megvalósítás során. A hatékony megvalósításban ezért innovációs és iparjogvédelmi szakértő bevonása sokat segíthet.

Hogyan lehet hatékonyan felkészülni ezekre a pályázatokra?

K+F tanúsítvány megszerzése

Az egyik legfontosabb teendő az ún. K+F tanúsítás megszerzése, a tanúsítási procedúra sikeres lebonyolítása a pályázat tárgyát képező fejlesztésére.

A tanúsítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) folytatható le, a fejlesztés és a pályázat benyújtása előtt. Az SZTNH által kibocsátott K+F tanúsítványt, igazolja, hogy a tervezett fejlesztés a hatályos jogszabályok szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyet a kérelmező saját tevékenység körében végzett fejlesztésben valósít meg. Mivel a kutatás-fejlesztési pályázatok esetén ez alapvető feltétele, és a pályázati rendszer köteles elfogadni a tanúsítás eredményét, ezért a tanúsítás megsokszorozza a pályázatok nyerési esélyét.

Csak hab a tortán, hogy a K+F tanúsítvány adókedvezményre is jogosít: A kutatás-fejlesztési projektek esetén adókedvezmények igénybevételével tovább lehet növelni a kedvezmények körét, a kutatás-fejlesztési projektek vissza nem térítendő támogatás feletti részével csökkenthető a társasági és a helyi iparűzési adó alapja.

Felkészülni, időben

Mivel a K+F+I pályázatok az átlagosnál kidolgozottabb pályázati dokumentációt, és nagyobb felkészültséget igényelnek, ezért érdemes időben elkezdeni a munkát: a feltételek, a célok és a lehetőségek vizsgálatát, az ezeknek megfelelő a projekt felállítását, a tanúsítás lebonyolítását, a műszaki, a pénzügyi és az iparjogvédelmi dokumentáció elkészítését.

Forrás: piac&profit

PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.