Vállalkozóknak

Még egy új pályázat kiírására készül a kormány

A december 10-ig társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázat 4 milliárd forintos keretösszegére a központi régióbeli projektek nem pályázhatnak és várhatóan 3-8 pályázatot támogatnak, megyénként legfeljebb 1 projektet. Iparági megkötés nincs a pályázók felé, a jogi megkötés (területfejlesztésre "szakosodott" intézmény) viszont eléggé szűkre korlátozza, hogy ki nyújthat be pályázatot önállóan. Amennyiben konzorcium pályáz, akkor annak legfeljebb 8 partnere lehet a főpályázóval együtt.

A pályázat társadalmi egyeztetésre bocsátott szövegének tervezete ezen a linken elérhető, az alábbiakban csak néhány fontosabb paramétert emelünk ki:

Közép- és hosszú távú cél: 

 • A lakosság foglalkoztathatóságának javítása az alapvető életvezetési készségek javításával és a lelki és fizikai egészség fejlesztésével.
 • Az elmaradott térségek gazdasági és társadalmi hátrányainak csökkentése, tőkevonzó képességük és gazdasági teljesítményük javítása az ehhez szükséges humán erőforrás bázis megteremtésével, a gazdaság fejlesztéséhez szükséges egészséges munkaerő biztosítása.
 • Foglalkoztatási (vállalati és önkormányzati) igényekhez igazodó egészségfejlesztési programok meghatározása.
 • Egészségfejlesztési igények definiálása.Részcélok 

 • A képzési rendszer fejlesztése az alapvető életkészségek, a lelki-fizikai egészség fejlesztését célzó módszertanok rendszerbe integrálásával.
 • A lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztését szolgáló új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi - óvodai, iskolai, munkahelyi, lakóhelyi, szociális - fejlesztő programokban.
 • Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése. Az egyének és közösségek egészségtudatosságának fejlesztése.
 • A mentális egészség javítása.
 • Kifejlesztett, egészségiparhoz kapcsolódó képzési programok, programelemek elérhetővé tétele
 • elsősorban az alap-, középfokú és felsőoktatási képzésben, és szakképzésben,
 • másodsorban ezen innovatív megoldások képzési gyakorlatba történő átültetésében (pl. a foglalkoztatásban részt vevő partnerekkel együttműködésben kifejlesztett mentális és fizikai egészségfejlesztés),
 • harmadsorban a vállalati szférában és a szociális gazdaságban történő alkalmazásában, hasznosulásában.
 • A legjelentősebb idült, nem fertőző megbetegedések megelőzése, az ezek okozta halálozás és betegségteher csökkentése.
 • A vállalati együttműködésre és a szociális gazdaságfejlesztésre épülő gazdasági felzárkózás elősegítése a szükséges egészséges és egészségtudatos munkaerő biztosításával.


Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 4.000.000.000 forint.

A Közép-magyarországi régióban támogatás nem ítélhető meg.

A konstrukció keretében átjárhatóság alapján, infrastrukturális és beruházási jellegű (ERFA típusú) tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 5 %-a, azaz 200.000.000 forint fordítható.

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma 

 • A támogatott pályázatok várható száma: 3-8 db
 • Megyénként 1 db pályázat támogatható.PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében csak olyan területfejlesztési koordinációs feladatot ellátó szervezet nyújthat be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként,

 • amely az adott megye, meghatározó szervezete, szerveződése, részt vesz az adott terület társadalmi, gazdasági folyamatainak szervezésében és döntés-előkészítéseiben.


Kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként: 

 • az érintett megyében területfejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
 • a 2011. évi CLXXXIX. törvény 90.§ (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő, térségi területfejlesztési feladatokat ellátó nonprofit társulás.


A fenti szervezetek csak egy pályázatban vehetnek részt konzorciumvezetőként, illetve további egy pályázatban konzorciumi tagként. Egy adott szervezet csak a tevékenységeivel érintett megye vonatkozásában tölthet be konzorcium vezetői vagy önálló pályázói szerepet.

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumvezetőként a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján: 

 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)


PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében csak olyan területfejlesztési koordinációs feladatot ellátó szervezet nyújthat be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként,

 • amely az adott megye, meghatározó szervezete, szerveződése, részt vesz az adott terület társadalmi, gazdasági folyamatainak szervezésében és döntés-előkészítéseiben.


Kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként: 

 • az érintett megyében területfejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
 • a 2011. évi CLXXXIX. törvény 90.§ (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő, térségi területfejlesztési feladatokat ellátó nonprofit társulás.
 • A fenti szervezetek csak egy pályázatban vehetnek részt konzorciumvezetőként, illetve további egy pályázatban konzorciumi tagként. Egy adott szervezet csak a tevékenységeivel érintett megye vonatkozásában tölthet be konzorcium vezetői vagy önálló pályázói szerepet.

Forrás: portfolio
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.