Vállalkozóknak

Ingyen osztanak tíz- és százmilliókat - mutatjuk az új pályázatokat

Három új, fejlesztési célokat szolgáló pályázati kiírás jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A pályázatok közül kettő a nagyobb szervezeteknek szól, a beszállítói programok elnevezésű kiírás azonban a kis- és középvállalkozásokat érdekelheti. Összesen több mint 15 milliárd forint vissza nem térítendő forrás áll rendelkezésre.

Beszállítói programok (GOP-2012-1.3.1/D)

A konstrukció célja azon vállalkozások támogatása, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal és alkalmasak arra, hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint a 2011-13. évekre. A támogatott pályázatok várható száma a 2011-2013. évben: 60-80 db, időarányosan havonta 2-4 db. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 25 millió forint, maximum 500 millió forint, illetve a projekt összes elszámolható költségének maximum 50 százaléka lehet. A pályázatok benyújtása 2012. július 27-től 2013. március 31-ig lehetséges.

A pályázati dokumentáció szerint a pályázóknak a következőket kell vállalniuk:

  • Létszámtartás, vagyis a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma alá.
  • Új piacok szerzése, vagyis a pályázónak - beszállítói árbevételének növelése érdekében - a projekt megvalósításának időszakában új piacokat kell felkeresni, beszállítói előminősítéseken, audit(ok)on részt venni és új megrendeléseket, vagy legalább megrendelői szándéknyilatkozatokat szerezni.
  • Beszállítói árbevétel növelése, vagyis a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben beszállítói árbevételének emelkednie kell.

Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása (GOP-2012-1.2.1./B)

A konstrukció célja olyan, elsősorban az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz kapcsolódó komplex innovációs beruházások támogatása, amelyek az innovatív vállalkozások számára kutatási, műszaki fejlesztési, IKT és a hozzájuk kapcsolódó próbagyártási infrastrukturális háttér kialakítását biztosítják innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok kialakítása és továbbfejlesztése révén.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd forint a 2012-2013. évekre. Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 70 százaléka, minimum 100 millió forint, maximum 5 milliárd forint. A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 6-tól 2013. január 31-ig lehetséges. A támogatott pályázatok várható száma a 2012-13. években: 15-20 db, időarányosan havonta 1-2 db.

A pályázóknak a következő két feltétel egyikét kell vállalniuk:

  • Betelepülő vállalkozások, vagyis amennyiben a projekt keretében infrastrukturális és ingatlan beruházás történik, a pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás révén létrehozott infrastruktúrára legalább két olyan vállalkozás fog betelepülni, amelyek ugyanazon, érvényes akkreditációval rendelkező akkreditált innovációs klaszternek olyan tagvállalatai, amelyek részt vettek ezen címpályázaton. Ezen feltételnek a projekt fenntartási időszak végéig fenn kell állnia.
  • Új munkahelyek teremtése, vagyis az adott megvalósítási helyszínen a projekt keretében beszerzett eszközök működtetésére 100 millió forint igényelt támogatásonként legalább 1 új műszaki/természettudományi/orvosi/agrár szakirányú végzettséget igénylő munkahelyet teremt.

K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)

A konstrukció célja a vállalati K+F tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával. A pályázó vállalatok K+F tevékenységét felölelő ún. ernyőprojekt keretében a vállalkozás új K+F projektjeire, nagyobb fejlesztések részprojektjeire nyerhetnek támogatást, a megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységével arányosan.

A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek, illetve a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,3 milliárd forint a 2012. évre. A támogatott pályázatok várható száma a 2012-ben: 15-20 db. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 40 millió forint, maximum 2 milliárd forint, illetve legfeljebb az összes elszámolható költség 50 százaléka. További feltétel, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a vállalkozás által 2010. adóév után érvényesíthető innovációsjárulék-leírás összegét. A pályázatok benyújtása 2012. július 27-től 2012. december 31-ig lehetséges.

A kiírás alapján a pályázóknak a következő három feltétel egyikét kell vállalniuk:

  • K+F létszámtartás, vagyis a pályázónak a projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a kutató-fejlesztő és kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti munkahelyeknek a teljes K+F összlétszáma nem csökken a pályázat benyújtását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma alá. Itt csak a felső- és középfokú végzettségűek létszáma számít.
  • Üzleti hasznosíthatóság, vagyis a K+F tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétel a projekt befejezési évét követően a fenntartási időszak alatt, bármely 2 egymást követő üzleti évben el kell érnie a támogatási összeg legalább 30 százalékát.
  • K+F ráfordítások szintjének megőrzése, vagyis a projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a K+F ráfordítások összege nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év K+F ráfordításainak összege alá.

Forrás: napi.hu
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.