TECHNONET TECHNOLÓGIAI KOMPETENCIA KÖZPONT MINTAPROJEKT

Cimkék: 

A projekt célja: TECHNONET Kompetencia Központ egy speciális tudásra, kompetenciára alapozott létesítmény, amely erősíti a kooperációt a tudomány és a gazdaság között, elősegíti a kutatás-fejlesztési eredmények átültetését a gyakorlatba.
A Nyugat-Dunántúli régióban a rendszerváltást követő tíz év alatt a gazdaság extenzív fejlődésének mozgatóerői kimerültek. Egy kompetencia központ létrehozásának általános célja, a gazdasági fejlődés intenzív, tudásalapú formájának megalapozása.
A konkrét cél a kooperáció javítása a tudomány és a gazdaság között, a kutatás-fejlesztési eredmények átültetése a gyakorlatba. A nemzetközi versenyképesség és a piacvezető pozíció megőrzését elősegítendő, a Győri Nemzetközi Ipari Park és az INNONET Innovációs és Technológiai Központ közösen egy Technológiai Kompetencia Központ létrehozását tűzték ki célul.
A projekt közreműködő partnere a Széchenyi István Egyetem és a PANAC Pannon Autóipari Klaszter.

Projekt megvalósító:

Cégnév:

INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft.

Város:

9027 Győr

Utca, hrsz.:

Gesztenyefa u. 4.

Telefon:

+36-96-506-900

Fax:

+36-96-506-901

E-mail:

vbalint@innonet.hu, info@innonet.hu

Web:

http://www.innonet.hu

Projektvezető (kontakt):

Vasvári Bálint

Megvalósítás időszaka:

2010. december 15. – 2011. szeptember 14.

Forrás:

Új Magyarország Fejlesztési Terv – Nyugat-dunántúli Operatív Program (támogatás intenzitás: 80%)

Projektméret:

5.200.000 Euró

 

Tevékenységek:

A Kompetencia Központ létrehozásának első lépése egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A tanulmány célja, az alábbi kérdések megválaszolása:
- a nemzetközi szinten is vonzó kompetencia meghatározása
- a működtetésben érdekelt szervezetek körének feltárása
- a célszerű szervezeti struktúra és működési forma kialakítása
- a finanszírozási és üzemeltetési lehetőségek feltárása

Eredmények:

Az Európai Unió tagországaiban már régóta sikeresen működő központok általános jellemzői:
- egy speciális tudás, kiválóság (kompetencia) köré csoportosulnak
- erősen gyakorlat-orientált kutató-fejlesztő bázisként működnek
- széleskörű szolgáltatásokat képesek nyújtani a vállalatok számára
- magasan képzett, új tudás létrehozására képes munkaerőt alkalmaznak
- elősegítik a technológia-orientált vállalkozások hosszú távú letelepedését
- K+F szolgáltatásokat nyújtanak a kis- és közepes vállalkozások számára
- a K+F eredményeket megsokszorozó nemzetközi programokban vesznek részt

A projekt előnyei, hasznosulása:

A Kompetencia Központ egy speciális tudásra, kiválóságra – kompetenciára – alapozott létesítmény, amely erősíti a kooperációt a tudomány és a gazdaság között, elősegíti a kutatás-fejlesztési eredmények átültetését a gyakorlatba.

 

2011.06.23.