Nyitólap :: Best-practice adatbázis

HUROKÁN szuperszagelszívó – szagtalan és baktériummentes WC szellőztetés

Új, innovatív és környezetbarát termékek fejlesztése, amely energiatakarékosan teszi lehetővé a civilizált, tiszta és egészséges légtér megvalósítását a vécékben és a fürdőszobákban.

2007.12.10. ...bővebben >

RICARDA – Regional Intellectual Capital Reporting – Development and Application of a Methodology for European Regions

A projekt célja a szellemi tőke jelentések (ICR) módszertanának az adaptálása a regionális innovációs hálózatok és klaszterek szintjére. Egy olyan úgy módszertan kidolgozása és tesztelése, valamint az eredmények alapján a regionális innovációs politika számára annak hasznosítására vonatkozó ajánlások megfogalmazása, amely alapját egy-egy tudásintenzív, vagy technológia-orientált hálózat, klaszterszervezet szellemi tőke állományának (humán tőke, strukturális tőke és a kapcsolati tőke) a hálózati és klaszter célkitűzések eléréséhez való hozzájárulása képezte.

2007.12.04. ...bővebben >

CORINNA – Cooperation of Regions for Innovation

Az Alpok-Adria központi térségében a határon átnyúló együttműködés élénkítése a technológiafejlesztés és az innováció területén. Információnyújtás az érintett régióban (Friuli-Venezia-Giulia, Karintia, Stájerország, Burgenland, Szlovénia, Nyugat-Dunántúl) a meglévő technológiai lehetőségekről a potenciális szereplők számára, valamint a politikai döntéshozók segítése a regionális innovációs rendszerek támogatására irányuló legjobb gyakorlatok megtalálásában. A projekt élvezte az Osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium, a Szlovén Oktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatását is.

2007.12.04. ...bővebben >

Bridg2Growth – Boosting Regional Investments in RTD - Guiding Europe to Growth

A Bridge2Growth projekt célja, hogy 5 ország 7 résztvevő bevonásával megvizsgálja K+F szempontból a résztvevők befektetési környezetét. Feltárja a befektetéseket akadályozó tényezőket, javaslatot tegyen a régiók, partnerek véleményformálói, stratégia készítői számára a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére, a projekt végén ,,Handbook" formájában foglalja össze a K+F befektetési környezet javítását szolgáló javaslatokat.

2007.12.04. ...bővebben >

Az onkológiai betegek gyógyítását támogató innovatív tudásháttér megteremtése

Szombathelyen onkológiai kutatóközpont létrehozása, amely az orvos-biológiai kutatások szempontjából fehér foltnak számító Nyugat-Dunántúlon az alábbi főbb tevékenységek mellett valósulhat meg: a sugárterápia összekapcsolása a genomikai jellegű vizsgálatokkal, a nemzetközi MEDAUSTRON programban való részvétel, PET CT telepítés.

2007.11.30. ...bővebben >

Spirális farugó alkalmazásával pontalátámasztást és testvonalkövetést megvalósító bioágyrendszer

A bonnelrugós matracok fiziológiáját megvalósító, de a káros mágneses terekt!l mentes bioágyrendszer kialakítása, amely tökéletes gerinc alátámasztást és testvonal követést biztosít.

2007.11.30. ...bővebben >

A savó, mint tejipari melléktermék hasznosítása bio élelmiszer előállítására

A savókutatásokkal kapcsolatos felhalmozott tudás alapján az NYME vezetésével új termékek kifejlesztése és gyártásra előkészítése a régió számára. A cél a kutatás-fejlesztés eredményeképpen előállításra kerülő emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerek (pl: savóitalok) mintadarabjai, prototípusai előállítása.

2007.11.22. ...bővebben >

A balatoni online monitoring rendszer prototípusának továbbfejlesztése

A Balatoni Integrációs Kht. az Európai Unió támogatását elnyerve, a LIFE Balaton projekt keretében kialakított egy balatoni online monitoring rendszerre vonatkozó prototípust, melyet az időközben felmerült igényeknek megfelelően újabb eszközzel kívánunk bővíteni.

2007.11.08. ...bővebben >

A Georgikon karon létrehozott környezet-biotechnológiai tudás átáramoltatása a Nyugat-Dunántúli Régió gazdaságába

A fejlesztés célja a gazdasági hasznosításra alkalmas biotechnológiai termékek kifejlesztése volt. A két fő terület: 1) A fagyöngy ellen hatékonyan alkalmazható biopreparátum fejlesztése. 2) A burgonyanemesítésben hatékonyan alkalmazható molekuláris eszközök fejlesztése.

2007.11.08. ...bővebben >

Bioinnovációs technológia transzfer tevékenységek megalapozása és elindítása

A fejlesztés célja a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karán bioinnovációs technológia transzfer szolgáltatások megalapozása és elindítása; a tudományos eredmények hasznosítási folyamatának meggyorsítása; a folyamatban lévő fejlesztések számára piaci stratégiák kialakítása; a vállalkozások és az egyetem között működő kapcsolatok kialakítása, illetve bioinnovációs üzleti szolgáltatások beindítása volt.

2007.11.08. ...bővebben >

Hálózatbiztonsági és optimalizálási fejlesztés

A cél egy olyan labor létrehozása volt, ami alkalmas kutatási és felesztési feladatok létrehozására. A beszerzett eszközök és a kutatócsoport szakmai felkészültsége révén a protokolltechnológia és a hálózatbiztonság területén olyan kutatásokat lehet elindítani, amik megbízhatóbb és gyorsabb protokollokat, hálózatokat eredményezhetnek. A kutatások mindig az ipar számára hasznos területeken zajlottak.

2007.11.05. ...bővebben >

Regionális E-learning Akadémia

A projekt célja olyan e-learning Akadémia létrehozása a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Telephelyén, mely egy korszerű kurzusmenedzselő rendszer segítségével egységes keretbe foglalja az informatikai képzés fontosabb alapkurzusait. Az Akadémia szolgáltatásait elsődlegesen a kampusz hallgatói, valamint tanfolyamok résztvevői részére fejlesztették ki, de interneten keresztül bárki el tudja érni.

2007.11.04. ...bővebben >

Csúcstechnológiák bevezetése és alkalmazása speciális piaci igényekre

A fejlesztési projekt célja a vállalkozás fejlesztésének további intenzív és innovatív irányba terelése azáltal, hogy a legkorszerűbb csúcstechnológiákat és eljárásokat hatékonyan alkalmazhassák a kényes és különleges vevői igények kielégítésére. Ezen belül: új termékek helyi fejlesztéseként újszerű, innovatív technológiák bevezetetése és ezekkel speciális vevői igényeink kielégítése.

2007.10.30. ...bővebben >

ÚJ VIBRÁCIÓS SLIKKER ÖNTÉSSEL KÉSZÜLT TŰZÁLLÓANYAGOK GYÁRTÁSÁNAK KIFEJLESZTÉSE

A fejlesztés célja: nagyobb tömörséggel, jobb korrózió állósággal rendelkező új termékek gyártása

2007.10.30. ...bővebben >

A Balaton párolgásának mérésére szolgáló új mérőhely kialakítása

A projekt célja egy a Balaton partjára telepített párolgásmérő állomás kialakítása volt. Az állomás alapját egy A-típusú párolgásmérő kád képezte, melyet automata vízszintregisztráló szenzorral és egyéb meteorológiai érzékelőkkel (csapadék, szélirány és sebesség) egészítettek ki. A projekt célja a párolgás mikroklímában jelentkező területi különbségek meghatározása volt, a meteorológiai állomás és az új párolgásmérő állomás adatai alapján.

2007.10.26. ...bővebben >

Regionális bútor márkatermékcsalád kifejlesztése

Jelen pályázat Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter általi megvalósításának közvetlen célja: az innovációs környezet kialakításának érdekében, valamint a fa- és bútoripari klasztertag-vállalkozások és a régió vállalkozásai versenyképessége érdekében termékinnováció helyi fejlesztése, valamint a hálózati együttműködés továbbfejlesztése klaszteren belül (klaszterkooperáció) egy közös "PANNON KLASZTERBÚTORCSALÁD” termékinnováció létrehozásával.

2007.09.15. ...bővebben >

Őrségi Rögös Sajt gyártástechnológiájának, prototípusának kísérleti-fejlesztése

A fejlesztés eredményeként létrejövő technológia kifejezetten a kisüzemi méretű tejgazdaságok, sajtüzemek részére nyújt túlélési segítséget azáltal, hogy a termékportfoliójukat bővíthetik a meglévő termelési eszközök felhasználásával. • 1: Új termék(ek) kifejlesztése: az Őrségi Rögös Sajt prototípusának létrehozása. • 2: Kifejleszteni egy olyan új, rugalmas tulajdonságokkal rendelkező kisüzemi gyártástechnológiát, amely a piacon elérhetőhöz képest új, eddig nem ismert tulajdonságokkal rendelkező termék(ek) előállítását teszi lehetővé.

2007.09.14. ...bővebben >

Faforgácsoló szerszámok fejlesztése a hőterhelés, éltartósság, megmunkált felületi minőség és a környezeti hatások figyelembevételével

A projekt olyan korszerű világszínvonalú berendezések beszerzése volt, amelyekkel a legkorszerűbb oktatási, kutatási feltételeket tudják megteremteni a faforgácsoló szerszámok kutatása és fejlesztése érdekében. A már eddig is sikeres oktatás-kutatás fejlesztési munka eredményes folytatása a legfőbb indoka a műszerfejlesztésnek.

2007.09.14. ...bővebben >

Kísérleti modell a gazdaságfejlesztés szolgálatában

A projekt célja kettős volt. Egyrészt egységes platformon – ez a Phare CBC támogatással kiépített Vas megyei Térinformatikai Rendszer – összegyűjteni a megyében telephely-létesítésre alkalmas ingatlanok jellemzőit, azokat a térinformatikai rendszer struktúrájába ágyazni; másrészt e mögé kiépíteni a működtetést, az információk aktuális állapotban tartását biztosító szolgáltató-hálózatot. A projekt sikere esetén további, nem titkolt célként fogalmazódott meg a gazdaságfejlesztés térinformatikai mintaprojektjévé válni, térben és információtartalomban kibővített rendszerré tenni e fejlesztést.

2007.09.14. ...bővebben >

Hálózat-alapú szolgáltatásfejlesztés a loigisztikai ágazatban,a Nyugat-dunántúli régióban

A projekt célja a nemrég megalakult klaszter szolgáltatásainak komplex fejlesztése, a klasztermenedzsment szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése és ezzel a klaszteresedési folyamat elősegítése. Emellett a közös tevékenységek kialakítása is nagyon fontos tényező volt.

2007.06.20. ...bővebben >1-20   21-40   41-60


LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.