Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása

Cimkék: 

A projekt célja ipari követő kutatások folytatása az elektroaktív polimerek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának megismerésére és olyan, már fejlesztési és nem teljesen követő kutatási feladatok megoldása, amelyek különböző, az elektroaktív polimerek (EAP) ipari, főleg autóipari felhasználásra alkalmas eszközök kifejlesztéséhez szükségesek. Az elért eredmények összegzéseként néhány, a munkatervben részletesebben ismertetett eszköz prototípusának elkészítése.További cél az elméleti és technológiai ismeretek magyarországi elterjesztése, az alapvető kompetenciák kifejlesztése, meghonosítása, ezzel a hazai kutatások és az ipar versenyképességének erősítése. Ezt a témában nyújtandó, Magyarországon még nem létező, innovációs szolgáltatás kifejlesztésével és létrehozásával kívánjuk elérni.A téma kutatása nemzetközileg nagy felfutás előtt áll. EAP–ek alkalmazásával kapcsolatban nagyon sok új szabadalom jelenik meg az USA-ban és Japánban. Ebbe a versenybe is gyorsan kell bekapcsolódni, mert később az eredmények szabadalmaztatása és hasznosítása sokkal nehezebb lesz.A projekt végrehajtása annak a lehetőségnek a megteremtését is szolgálja, hogy időben be tudjunk kapcsolódni a világban egyre aktívabban művelt területen a nemzetközi együttműködésbe, pl. az európai uniós K+F projektekre történő pályázatokkal.

 

Projekt megvalósító:   
Cégnév: Széchenyi István Egyetem (konzorciumi tag)
Város: Győr
Utca hsz.: Egyetem tér 1.
Telefon: 96/503-400
Fax. 96/503-406
E-mail: molnarka@sze.hu
Web: www.sze.hu
Projektvezető: Dr. Molnárka Győző
Megvalósítás időszaka: 2009.05.31. – 2011.05.31.
Forrás: Baross Gábor Program Nyugat-Dunántúl (ND_INRG5_07)
Projektméret: 37.349.000 Ft (Össz), 25.488.000 Ft (SZE)

 

Tevékenységek:

Az elektroaktív anyagok tulajdonságainak megismerése. Kísérletek, mérések végzése.

Az elektroaktív anyagok különböző modelljeinek tanulmányozása, számítógépes szimulációk végzése.

Különböző lineáris aktuátor konstrukciók előállítása, azok tulajdonságainak vizsgálata.

Az elektroaktív polimerekkel konstruált aktuátorok vezérlésének kutatása, különböző vezérlési megoldások megvalósítása.

Eredmények:

Az intelligens anyagok, ezen belül az elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása és néhány alkalmazás megvalósítása prototípus szinten. A nanotechnológiák hazai elterjesztésének egyik projektje.

A projekt előnyei, hasznosulása:

Az elektroaktív polimerek kutatása a nemzetközi érdeklődés középpontjában van. Az ipari alkalmazások egyre terjednek. Ennek a kúltúrának a megismerése, az oktatásba történő bevezetése a projekt egyik legnagyobb haszna.

A prototípus szinten elkészülő aktuátorok további hasznosítása is lehetséges, mint nagyon egyszerűen de pontosan vezérelhető lineáris aktuátorok.

2011.04.26.