REC-LAB Elektro-RECycling Kompetencia LABor

Cimkék: 

Az elektromos és elektronikai készülékek gyártása napjainkra a legdinamikusabban fejlődő iparággá vált világszerte. Ez a robbanásszerű fejlődés eredményezi a termékcsoportba tartozó egyes termékek rendkívül gyors elavulását, ezáltal a belőlük származó elektromos hulladék mennyiség évről évre való rohamos növekedését. A probléma világméretekben és európai szinten is rendkívül komoly gondot okoz, melynek megoldására az Európai Unió is komoly erőfeszítéseket tesz.A fejlődés az elektromos és elektronikai készülékek csoportján belül is a legjobban az IT- eszközök (számítógépek, irodatechnikai és kommunikációs eszközök) területén érvényesül, ahol a teljes elavulás ideje napjainkra mintegy egy-másfél évre csökkent.A projekt célja egy Elektro-Recycling Kompetencia Labor (REC-LAB), mint innovatív kompetencia szolgáltatás kifejlesztése és fenntartása, amely új, versenyképes, valós piaci szegmens megteremtését jelenti.

Projekt megvalósító:

 

cégnév.

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

város

Győr

utca hsz.

Gesztenyefa u. 4.

tel.

+36 96 506 900

fax.

+36 96 506 901

e-mail

info@innonet.hu

web:

www.innonet.hu

Projektvezető:

 

Budavári László ügyvezető igazgató

Megvalósítás időszaka:

2006.01.01-

Forrás:

Saját fejlesztési keret, 2005. évi Baross Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Fejlesztések Program, 2005-2006. CIR-CE alap (Ausztria, FFG támogatás), partner vállalkozások.

Projektméret: 

 

Eddig felhasznált összes (saját és idegen) forrás hozzávetőleg 25.000.000 Ft

Tevékenységek:

Két megvalósult, egy folyamatban lévő és egy előkészítés alatti pályázat tevékenységeinek tervezése és végrehajtása. Nemzetközi együttműködés vállalkozói és kutatási partnerek bevonásával, elsősorban Közép-európából. Több regionális konferencia, szakmai háttéranyagok készítése. Mintabontási kísérletek, tanulmányutak szervezése vállalkozások számára, kísérleti anyagáramlási szoftverfejlesztés. Hallgatói kutatómunka diplomatervek készítésével.

Eredmények:

A projekt leglényegesebb eredménye, hogy olyan fórumot teremt a partnerek és a rendezvények résztvevői számára, mely párbeszédet biztosít mintegy 70 különböző hazai és külföldi vállalkozás, egyetemek és kutatóhelyek számára az elektronikai hulladékok (elő)kezelésével kapcsolatos technológiai és módszertani tapasztalatok megosztására.

 

A jelenlegi tevékenységek elsősorban a vegyes műanyagfrakciók kezelésére megoldást nyújtó technológiai innovációk megalapozását szolgálják, a megtérülési számításokhoz szükséges feltáró elemzések és mintavételes anyagvizsgálatok révén, az itt szerzett tapasztalatokat minden hazai szakmai szereplő számára hozzáférhetővé tesszük.

 

A feladatok végrehajtását segítő szakmai anyagokból (tanulmányok, hallgatói kutatómunka stb.) Elektro-Recycling Kézikönyv 1.0 címmel kiadott kötet formájában hiánypótló kiadványt jelentettünk meg, melyet 2007 novemberében az Öko-Tech konferencián mutattunk be.

 

A projekt előnyei, hasznosulása:

A REC-LAB szolgáltatás végső kedvezményezettjei azok az, elsősorban kis-, és közepes vállalkozások, amelyek tevékenységüknél fogva (gyártó, forgalmazó, vagy feldolgozó) szembekerülnek az elektro-recycling problémájával.

 

A projekt lényeges vállalása elősegíteni új technológiai megoldások hazai alkalmazását. Ezért a technológiák megismerésére (tanulmányutaktól egészen a hazai kisüzemi próbák megvalósításig), az adaptálhatóságot biztosító hazai piaci adottságok elemzésére (gazdasági és technológiai információgyűjtés)és konkrét kutatási projektekbe való bekapcsolódásra egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk.

 

 

2008.01.14.