Pályázat megnevezése Innovációs és technológiai parkok támogatása
Pályázat kódja GOP-2007-1.2.2
Kiíró szervezet NFÜ
Támogatás célja A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán – olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok ("science parkok”) kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és IKT infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani. A fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások fognak betelepülni, amelyek további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek korszerű, magas hozzáadott értékű, export- és piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére.
Rendelkezésre álló összeg 10,5 mrd Ft
Pályázók köre Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak gazdasági társaságok, feltéve, hogy
· kettős könyvvitelt vezetnek,
· nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás mértéke

Az ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

A GOP-2007-1.2.2 pályázati konstrukció keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 1 milliárd Ft, maximum 5 milliárd Ft lehet, de legfeljebb a D2 pontban meghatározott támogatási mértéknek megfelelő összeg.

Támogatható tevékenységek
 1. Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás:
  • kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastruktúra építése, korszerűsítése;
  • kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása.
 2. Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló új műszaki berendezések, gépek, műszerek, felszerelések beszerzése, szállítása, üzembe helyezése, használatuk betanítása.
 3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc, know-how beszerzések.
 4. Információs technológia-fejlesztés:
  • hardver,
  • szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
 5. A K+F+I szolgáltatások nyújtásához szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása.

Az első és második pontban szereplő tevékenységek kötelezően részét kell képezzék a benyújtott pályázatnak.

Elszámolható költségek
 1. Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége:
   • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
   • földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték,
   • elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás,
   • eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító,
   • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
   • útépítés, parkoló építés,
   • őrző-védő elektronikai rendszer,
   • informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
  • Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan építés, bővítés,átalakítás, felújítás, korszerűsítés költségei (beleértve a kivitelezőnek és a műszaki ellenőrnek fizetett ellenszolgáltatást).
 2. Kizárólag a KMOP-2007-1.1.3/B konstrukció esetében kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan bérleti díja
 3. Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló új műszaki berendezések, gépek, műszerek, felszerelések beszerzése
 4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc, know-how beszerzésének költsége,
 5. Információs technológia fejlesztés
 6. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása
Benyújtási határidő 2008. január 15.
Egyéb információ A pályázatok benyújtása 2007 december 10-tıl 2008. január 15-ig lehetséges.
További információ és pályázati csomag letölthető az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról.

Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió  
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.