Pályázat megnevezése Irinyi János Program
Pályázat kódja 5LET_06
Kiíró szervezet NKTH-KPI
Támogatás célja A pályázat célja az egyéni feltalálók innovációinak felkarolása, a kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának, piaci termékké fejlesztésének elýsegítése, a cégalapítás ösztönzése.
Rendelkezésre álló összeg 1.500 MFt
Pályázók köre
Az I. és II. fázisban projektjavaslatot magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy nyújthat be. A pályázónál feltétel a felsőfokú végzettség, valamint a projekt megvalósításában résztvevő személyeknek és szervezeteknek rendelkezniük kell olyan tudással, tapasztalattal, infrastruktúrával, amely biztosítja a kitűzött feladatok eredményes végrehajtását.

A pályázó természetes személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a projektjavaslat alapjául szolgáló K+F eredmény vagy innovatív ötlet saját munkájának az eredménye, annak kizárólagos tulajdonosa. Ha a kutatási eredmény vagy az innovatív ötlet több személy munkájának eredménye vagy szellemi tulajdona, akkor a pályázónak meg kell szereznie és a projektjavaslatához csatolnia kell a többi személy hozzájárulását a szellemi tulajdon felhasználásához, ill. a projektjavaslat benyújtásához.

A III. fázisban a projekt folytatása csak úgy lehetséges, ha a természetes személy belföldi székhelyű jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot hoz létre vagy ilyen többségi magyar tulajdonban lévő vállalkozást von be a termék kifejlesztésébe és hasznosításába. A III. fázisban ezen vállalkozás a pályázó.

A pályázó a megvalósítás mindhárom fázisába bevonhat alvállalkozókat, vásárolhat szolgáltatásokat.
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás mértéke Az első két fázisban a pályázó természetes személynek nem kötelező önrészt biztosítania a feladatok végrehajtásához. A harmadik fázisban a pályázó vállalkozások támogatás intenzitását a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet melléklete 2. pontjának ab), ac), és b) pontjaiban foglaltak határozzák meg.
Támogatható tevékenységek • alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, technológiai innováció, technológia-transzfer, prototípus, eljárás vagy szolgáltatás és kísérleti rendszerek kifejlesztése (I, II, III)
• K+F és innovációs szolgáltatások igénybevétele (I, II, III)
• hazai iparjogvédelem (szabadalom, használati minta, mintaoltalmi bejelentés) beleértve a szabadalomkutatást, jogi tanácsadást, a bejelentés elkészítését és az illetékköltségeket (I, II)
• az iparjogvédelem külföldre történő kiterjesztése, beleértve a fordítások költségeit, az illetékköltségeket és szabadalmi ügyvivői díjakat (II)
• piackutatás, üzleti-, marketing terv készítése, (I, II, III)
• marketing tevékenységek, az eredmények bemutatása üzletszerzés céljából (I, II, III)
• vizsgálatok, minősítések elvégeztetése (I, II, III)
• tudományos, műszaki-technológiai, gazdasági, pénzügyi, piaci, vállalkozási menedzsment szaktanácsadás, könyvelői, adószakértői tevékenység igénybevétele (I, II)
• immateriális javak (szoftver) beszerzése (I, II, III)
• kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése, bérlése (II, III)
• a prototípus kísérleti gyártásának és üzleti hasznosításának előkészítése, kísérleti, demonstrációs üzem, a próbagyártáshoz szükséges berendezések bérlése (III),
• gyártási technológia kialakítása, gyártás-előkészítés, gyártási, kereskedelmi szaktanácsadás igénybevétele (III).
Elszámolható költségek személyi juttatások + járulékai, külső megbízások, egyéb dologi kiadások, immateriális javak, tárgyi eszközök
Benyújtási határidő 2006. július 7.
Egyéb információ

A pályázati felhívás és útmutató, a pályázati űrlap, valamint a pályázat beadásához szükséges egyéb dokumentumok az NKTH, illetve a KPI alábbi internetes honlapjain érhetők el: http://www.nkth.gov.hu ; http://www.kpi.gov.hu 


Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió  
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.