Pályázat megnevezése Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogram - FP7
Pályázat kódja FP7
Kiíró szervezet Európai Unió
Támogatás célja

2004 júniusában az Európai Bizottság elfogadta a „Tudomány és technológia, Európa jövőjének a kulcsa - iránymutatások az Európai Unió kutatáspolitikájának támogatásához.” című dokumentumot, mely meghatározza az Európai Unió új kutatáspolitikájának hat fő célkitűzését, melyek a következők:

 • európai kiválósági központok létrehozása a laboratóriumok együttműködésén keresztül;
 • az európai technológiai kezdeményezések elindítása;
 • az alapkutatás kreativitásának ösztönzése a kutatócsoportok európai szintű versenyén keresztül;
 • Európa vonzóvá tétele a legjobb kutatók számára;
 • európai léptékű kutatás-fejlesztési infrastruktúrák fejlesztése;
 • a nemzeti kutatási programok koordinálásának erősítése. 
Rendelkezésre álló összeg 53.272 millió euró
Pályázók köre

Az FP7-ben való részvétel szervezetek és egyének széles köre előtt nyitva áll, a részvételre az adott kutatási kezdeményezéstől függően különböző szabályok vonatkoznak:

    * egyetemek vagy kutatóintézetek kutatócsoportjai;

    * innovációt végrehajtani szándékozó vállalkozások;

    * kis- és középvállalkozások (KKV-k);

    * KKV-k szövetségei vagy csoportosulásai;

    * közigazgatási vagy kormányzati szervek (helyi, regionális vagy nemzeti);

    * pályakezdo kutatók (posztgraduális hallgatók);

    * tapasztalt kutatók;

    * transznacionális érdekeltségu kutatási infrastruktúrákat irányító intézmények;

    * harmadik országbeli szervezetek és kutatók;

    * nemzetközi szervezetek;

    * civil társadalmi szervezetek.

Támogatható tevékenységek

Ötletek

Az Ötletek program a „felderítő kutatást” támogatja, kizárólag tudományos kiválóság alapján. Kutatás a tudomány vagy a technológia bármely területén folytatható, ideértve a műszaki tudományokat, a társadalom-gazdaságtant és a humán tudományokat. Az Együttműködés programmal ellentétben itt nem kötelezőek a határon átnyúló partnerségek. A projekteket „egyedi kutatócsoportok” valósítják meg egy „legfőbb kutató” mellett. A program az Európai Kutatási Tanácson (EKT) keresztül valósul meg.

Emberek

Az Emberek program a kutatók mobilitásához és életpálya-fejlesztéséhez nyújt támogatást, úgy az Európai Unión belül, mint nemzetközi szinten. Megvalósítása Marie-Curie cselekvések, ösztöndíjak biztosítása és egyéb olyan intézkedések által történik, amelyek a kutatókat teljes életpályájuk folyamán segítik készségeik és szaktudásuk fejlesztésében:

 • kutatók alapképzése – Marie Curie hálózatok;
 • ipari vállalatok és egyetemek közötti átjárási lehetőségek;
 • regionális, nemzeti és nemzetközi mobilitási programok társfinanszírozása;
 • Európán belüli ösztöndíjak;
 • nemzetközi dimenzió: kimenő és bejövő ösztöndíjak, nemzetközi együttműködési rendszer, újrabeilleszkedési támogatások;
 • Marie Curie díjak.

Kapacitások

A Kapacitások program mindazon kapacitások kifejlesztését segíti, amelyekre Európának szüksége van ahhoz, hogy virágzó, tudásalapú gazdasággá váljon. Az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 • kutatási infrastruktúrák;
 • a KKV-k javára folytatott kutatás;
 • a tudás régiói;
 • kutatási potenciál;
 • tudomány a társadalomban;
 • nemzetközi együttműködés specifikus tevékenységei.

Nukleáris kutatás

A nukleáris kutatási és képzési tevékenységek technológiai fejlesztést, nemzetközi együttműködést, műszaki információ terjesztését és kiaknázási tevékenységeket, valamint képzést foglalnak magukban. Két egyedi programmal rendelkezik:

 • az első program tartalmazza a fúziósenergia-kutatást (különös tekintettel az ITER-re), valamint a maghasadás kutatását és a sugárzásvédelmet;
 • a második program pedig a Közös Kutatóközpontnak (Joint Research Centre, JRC) a nukleáris energia területén végzett tevékenységeire terjed ki, ideértve a nukleáris hulladék kezelését és környezeti kihatásait, a nukleáris biztonságosságot és a nukleáris veszélyeztetettséggel szembeni biztonságot. A nukleáris területen végzett közvetlen cselekvéseken kívül a JRC számos más területen is folytat kutatást annak érdekében, hogy az EU politikájának alakításához technológiai segítséget nyújtson
Benyújtási határidő 2013. december 31.
Egyéb információ

Aktuális 7. Keretprogram pályázatok:

Azonosító

Téma

Megjelenés

Beadási határidő

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Információs és kommunikációs technológiák

FP7-ICT-2011-C

Calls for Proposals, FET Open

2010.07.20

2013.03.12

Közös technológiai kezdeményezések (Annex IV-SP1)

FCH-JU-2011-1

FCH JU Call for Proposals 2011 Part 1

2011.05.03

2011.08.18

SP1-JTI-CS-2011-02

Clean Sky JTI 2011-02

2011.04.28

2011.07.28

 

 

 

 

ÖTLETEK

ERC

ERC-2011-PoC

Call for proposals for ERC Proof of Concept

2011.03.29

2011.11.08

 

 

 

 

EMBEREK

Marie-Curie cselekvések

FP7-PEOPLE-2011-CIG

Marie Curie Carreer Integration Grants (CIG)

2010.10.20

2011.09.06

FP7-PEOPLE-2011-IEF

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)

2011.03.16

2011.08.11

FP7-PEOPLE-2011-IIF

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)

2011.03.16

2011.08.11

FP7-PEOPLE-2011-IOF

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

2011.03.16

2011.08.11

FP7-PEOPLE-2011-NCP

Trans-national cooperation among NCPs (NCP)

2011.03.10

2011.06.22

 


Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió  
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.