Regionális hírek

Orbán: az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

A kormányfő szerint az agykutatásban az ország megmutathatja tehetségét, a kutatók pedig társadalmilag, gazdaságilag fontos eredményeket érhetnek el, amelyek hasznosulhatnak majd például a magyar ipar egyik húzóágazatában, a gyógyszergyártásban.

Európa minden bizonnyal az agykutatás évtizede elé néz, Magyarországnak pedig minden oka megvan ara, hogy ebben fontos szerepet játsszon, ugyanis képes olyan eredmények elérésére, amelyek "a nagy pénzeket mozgató", nagy általános kutatásokat végző országoknak is értékesek lesznek - mondta Orbán Viktor.

Kiemelte azt is, hogy változtatni kell a magyar szellemtörténetnek azon a "fájdalmas toposzán", amely szerint a magyar kutatók, tudósok ötleteiből, felismeréseiből alig hasznosult valami Magyarországon, a magyar gazdaságban. A kormányfő reméli, hogy a 12 milliárd forintos kormánytámogatással induló Nemzeti Agykutatási Program olyan tudományszervezési projekt lesz, amelynek szellemi termékei itthon is hasznosulnak.

Sürgette egyúttal "okos embereink" kiáramlásának megállítását, mert - mint fogalmazott - "nem elszigetelődni akarunk a világtól", de a cél az, hogy ez egy "kétirányú utca" legyen.

Orbán Viktor egyúttal arra biztatta az agykutatási program vezetőit, hogy mivel "nincs a világtól elszigetelt világszínvonalú magyar tudomány", külföldi előadókat és kutatókat is vonjanak be munkájukba. "Magyarország teljes jogú tagként kapcsolódjon be a nemzetközi tudományosságba!" - hangsúlyozta.

A miniszterelnök beszédében arról is szólt: az elmúlt három-négy évben leginkább gazdasági kérdésekről szólt a politika, ugyanakkor az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági előrejelzése - amely Magyarországot "messze az EU-s átlag fölé helyezte a legfontosabb gazdasági mutatók területén" - azt vetíti előre, hogy a válság elleni küzdelem mellett "beférkőznek" a politika világába olyan témák is, mint a tudomány, a kultúra.

A Nemzeti Agykutatási Program elnökének, Freund Tamásnak és csapatának "jó utazást kívánok a koponyák körül" - zárta szavait Orbán Viktor.

Forrás: InforMed

Kapcsolódó pályázati forrás:

Támogatás megnevezése: KTIA_NAP_13 Nemzeti Agykutatási Program
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja: pályázat
Forrás megnevezése: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Forrás összege: 12 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2013.07.17.
Beadási határidő: 2017.01.01.
Támogatás célja:

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatások célja a kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás, valamint a vállalatok és kutatási szervezetek közötti együttműködés növelése az Új Széchenyi Tervben meghatározott célkitűzésekkel összhangban.
A jelen pályázat átfogó célja olyan, az agykutatás terén végzett K+F tevékenységek támogatása amelyek hozzájárulnak
· Magyarország helyzetének megerősítéséhez az európai, valamint világ színvonalú agykutatásokban.
· a hazai kutatószervezetek vállalkozásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel történő együttműködéséhez
· a kutatói munkahelyteremtéshez,
· az agykutatás terén végzett kutatás fejlesztés kapacitás fejlesztése, műszeres infrastruktúrájának javítása,
· külföldi, vagy jelenleg külföldön dolgozó magyar kutatók Magyarországra vonzásához, és beilleszkedéséhez.

Kedvezményezettek köre:

Az ’A alprogram’ esetében:
Pályázatot csak konzorcium nyújthat be. A konzorcium legfeljebb 10 tagú lehet kutatási szervezetek, köztestületi költségvetési szerv és gazdasági társaságok részvételével. A projektben megbízási szerződéseken keresztül további partnerek is bekapcsolódhatnak az elvégzendő feladatokba.
Konzorciumvezető kizárólag kutatási szervezet lehet.

Útmutató B. fejezete alapján:
a) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek;
b) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, -amennyiben olyan kutatásfejlesztést végző non-profit gazdasági társaságnak minősülnek, ahol a pályázat
benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át-,
közalapítványnak vagy egyházi felsőoktatási intézménynek minősülnek.
Továbbá
c) jogi személyiségű gazdasági társaságok, feltéve, hogy Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA
hatálya alá, és amelyeknek legalább 50 fő műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is
foglalkoztatott alkalmazottja van.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

A Pályázati Felhívás keretében a KTIA Pályázati Útmutató C.1. pontja alapján az A alprogram és a B alprogram keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Vállalkozások vagy Kutatási szervezetek gazdasági tevékenységére K+F projekttámogatás / Kutatási szervezetek részére nem állami támogatási jogcímen támogatható tevékenységek.

Támogatás mértéke (%): 100
100
Támogatás minimum összege: 90 000 000.- HUF
A alprogram esetében minimum 6.400.000.000 Ft, B alprogram esetében minimum 90.000.000 Ft
Támogatás maximum összege: 6 400 000 000.- HUF
A alprogram esetében maximum 6.400.000.000 Ft, B alprogram esetében maximum 450000000 Ft.
Támogatható projektek száma: 1 - 30
Kiíró szervezet:: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22
Tel.: 474-9560
Közreműködő szervezet: Neve: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
Címe: 1139 Budapest, Váci út 83.
Tel.: 40/200-617
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu

Pályázati dokumentáció itt érhető el.


 
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.