Regionális hírek

Felsőoktatási intézmények, figyelem! - Milliárdos pályázat jön

A TIOP-os pályázat tegnap elkezdődött társadalmi egyeztetése december 11-ig tart, ezt követően várható majd valamikor a pályázat hivatalos megjelenése. A kiírás részletes tervezete ezen a linken érhető el, mi az alábbiakban csak néhány fontosabb részletet emelünk ki:

A főbb célokról röviden

A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció célja továbbá a felsőoktatási tevékenységekhez szükséges eszközállomány fejlesztése.

A konstrukció célja olyan infrastrukturális fejlesztések támogatása, melyek a korábbi Intézményfejlesztési Tervhez képest új kiemelt területként jelennek meg a felsőoktatási intézmény legalább 2015-ig szóló, 2011. évben vagy azt követően elfogadott Intézményfejlesztési Tervében, összhangban állnak a 2014-2020-as Európai Uniós és hazai, felsőoktatás fejlesztésére irányuló célkitűzésekkel és az eltelt időszak hazai felsőoktatás fejlesztésére irányuló stratégiai dokumentumaiban megjelennek a fejlesztési igények és szükségletek között.

A konstrukció célja a TIOP-1.3.1/07/1 és a TIOP-1.3.1-10/1 A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása című konstrukciók keretében megvalósult pályázatok eredményeinek bővítése, valamint integrált továbbfejlesztése azzal a feltétellel, hogy ugyanazon épület vonatkozásában ismételten nem valósíthat meg építést, felújítást.

A konstrukció keretében két komponensben nyújtható be pályázat: 

  • "A" komponens Oktatási, kutatási infrastruktúra fejlesztése
  • "B" komponens Innovatív gyakorlati képzési helyek kialakítása


Részcélok 

  • A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási- infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása
  • Gyakorlati képzési helyek kialakítása.


Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 3.000.000.000 forint, melynek indikatív megoszlása a két komponens között: 

  • "A" komponens legfeljebb 1,8 mrd forint
  • "B" komponens 1,2 mrd forint


Amennyiben az "A" komponens keretében a rendelkezésre álló források nem kerülnek lekötésre, akkor a maradvány "B" komponensre átcsoportosítható.

A konstrukció keretében ESZA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.

Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

Forrás: portfolio

PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.