Regionális hírek

2012. január 1-jén megváltoztak az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

A fenti  rendelet emelést hajt végre mind a szabadalmi (átmeneti szabadalmi oltalmi, kiegészítő oltalmi) fenntartási díjaknál, mind pedig a szabadalmi bejelentési és más eljárási díjaknál, ideértve azokat az eljárási díjakat (pl. a módosítás, a határidő-hosszabbítás, a jogutódlás, a megsemmisítés, a törlés és más jogviták díjait) is, amelyek minden iparjogvédelmi oltalmi formára vonatkoznak. Egyebekben nem változtak a növényfajta-oltalmi díjak, a használati mintaoltalmi bejelentés és a használati mintaoltalom fenntartásának díjai, a formatervezési mintaoltalmi díjak, a védjegydíjak, a földrajzi árujelző-oltalmi díjak és a topográfiaoltalmi díjak.
Az egyes díjtételekről az alábbi url címen lehet tájékozódni: http://www.sztnh.gov.hu/urlapok_dijak/dijak/

A 2011. évi CLXVI. törvény szerint az Innovációs törvény kiegészül egy VIII/A fejezettel. Az ebben található 30/A – 30/G paragrafusok rendelkeznek a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítéséről. Ezt a hatósági tevékenységet 2012. márciusától az SZTNH végzi.

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIII. törvény III. fejezetében található 10§-a szerint:

10. § Az Szt. 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi lajstromnak a feltalálóra és a szerzőségi arányra vonatkozó bejegyzését kérelemre a lajstromban feltüntetett valamennyi feltaláló és valamennyi kérelmező egybehangzó nyilatkozata vagy a kérelemhez mellékelt jogerős bírósági ítélet alapján módosítja.”

Eszerint tehát, ha felek között egyetértés van, a szerzőségi arány módosításához nem kell bírósági utat igénybe venni. A változást a többi oltalmi formára vonatkozó jogszabályokban is átvezették.

Jogtechnikai módosítások mellett számos érdemi változás található az alábbi rendeletben is:

A Kormány 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelete egyes iparjogvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Forrás: SzTNH

PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.