Nagy döntésekre készül a kormány a kutatás-fejlesztés és innováció terén

Cimkék: 

A magyarországi kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer szervezeti és anyagi kereteinek jelentős átalakítási terve rajzolódik ki a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent 10 pontos kormányhatározatból.

Az átalakítások indokaként Magyarország versenyképességének növelését jelölte meg a kormány és olyan tervek tűnnek ki a határozatból, mint például egy állami fenntartású alkalmazott kutatóintézet-hálózat létrehozása, egy új Kutatási Alap felállítása, egy új KFI stratégia és finanszírozási keretrendszer kidolgozása, továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba való beolvasztása. 

Tíz pontból álló feladatlistát rögzít az 1481/2018. (X. 4.) kormányhatározat, amely "a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról" címet viseli. Ezek szerint a kormány: 

  1. Egyetért a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) intézményrendszer átalakításának szükségességével Magyarország versenyképességének növelése érdekében.
  2. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, Palkovics Lászlót, hogy készítsen részletes előterjesztést a hazai KFI rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról. Határidő: 2019. január 31.
  3. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy egyeztessen a Magyar Tudományos Akadémia elnökével az akadémiai kutatóhálózat struktúrájának áttekintéséről és átalakításáról. Határidő: 2018. december 1.
  4. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó kutatóintézetek működését. Határidő: 2018. december 1.
  5. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítse elő a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásához szükséges jogszabály-módosításokat. Határidő: 2018. december 1.
  6. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány számára egy állami fenntartású alkalmazott kutatóintézet-hálózat létrehozására. Határidő: 2018. december 1.
  7. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve alakítsa ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól elkülönülten működő Kutatási Alap létrehozásához szükséges feltételrendszert. Határidő: 2018. december 1.
  8. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve készítsen javaslatot a hazai KFI rendszer fenntartható és versenyképes működéséhez szükséges pénzügyi feltételrendszer kialakítására. Határidő: 2018. december 31.
  9. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen elő egy új KFI stratégiát. Határidő: 2019. március 31.
  10. Felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala beolvadásának lehetőségét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal), és a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a Hivatal új működési rendjére. Határidő: 2018. december 1.

2018.10.18.