ERFA

Az innováció világából

Innovatív informatika: összefogott három magyar egyetem

A projekt 957,50 millió forint támogatással az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt megvalósításában három egyetem informatikai karai vesznek részt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának vezetésével. A konzorciumban közreműködik még a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara.

A kutatási hálózat létrehozása azt a célt szolgálja, hogy a résztvevő intézmények a Nyugat- és Közép-dunántúli régiókban a meghatározó európai számítástudományi, informatikai és IKT kutatási trendekhez kapcsolódni képes kutatási erőteret hozzanak létre (jelentsen is ez bármit). Ennek csomópontjait (megvalósítási helyszíneit) Szombathely, Martonvásár, Esztergom és Balatonfüred jelenti, míg a konzorciumvezető ELTE és partnerei, a BME és a PPKE, kiemelkedő tudásbázisa és tapasztalatai, valamint európai szintű kapcsolatrendszere és az EIT Digital kutatási témái köré épülő portfólió biztosítják azt a kohéziós erőt, ami az egyes partnerek által végzett kutatási tevékenység egységét megteremti.

A projekt megvalósítása három pillér köré szerveződik
• A szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság pillér: A hardverek fejlődése a sokmagos és elosztott rendszerek felé mutat, és ezt a tendenciát kell követnie a szoftvereknek is. Akár a szükséges (illetve minél nagyobb) hatékonyság elérése a célunk, akár a megoldandó feladatok jellege követeli ezt meg, a szoftverek párhuzamosan futó folyamatokból épülnek fel, melyek sokszor különböző (akár földrajzilag is egymástól távol lévő) számítógépeken futnak. A szoftverek komplexitása ennek következményeképp megnőtt, amit a szoftverfejlesztési módszereknek és szoftverfejlesztést támogató eszközöknek is követniük kell. A kutatások ezen pillére a minden informatikai megoldásban központi szerepet betöltő szoftverek előállítására és minőségi jellemzőire összpontosít.

• Infokommunikációs infrastruktúrák és kiberfizikai rendszerek pillér: A kutatások kiterjednek az IoT eszközök világára, ebbe beleértve az intelligens edge computing eszközök kialakítását és az IoT kommunikációs protokollokat és a valós idejű kiberfizikai rendszereknek (Cyber Physical Systems, CPS) is, az ezen eszközök közötti jelentősen megnövekedő forgalom lebonyolításában várhatóan kulcsszerepet játszó 5G hálózatokat, a rádiós és vezetékes hálózati megoldások hatékonyságát növelő fejlesztéseknek, az adatok tárolását, bárhonnan és bármikor történő elérését és feldolgozását biztosító felhő alapú alkalmazásoknak.

• Intelligens adatelemzés pillér: A kutatások ezen pillérje gépi tanuláson, bio-inspirált számítási alkalmazásokon alapul és a nagyskálájú biológiai, térinformatikai és orvosi adatok elemzésére, értelmezésére és azok felhasználására fókuszál. Az egyes rendszerek viselkedésének jóslása számos kihívást tartogat kutatóink számára.

El szeretnénk érni, hogy innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó kutatásaink nemzetközi beágyazottsága erősödjön, továbbá azt, hogy a hazai és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok fejlesztésével bővüljön hazánk szerepvállalása az európai kutatási hálózatokban, programokban. Az EIT Digital társulásban betöltött szerep megerősítéséhez szükséges alapkutatásokat tűztük ki célul, de elősegítjük kutatásainkkal hazánk részvételét a Horizont 2020, a Future and Emerging Technologies, a Teaming és egyéb európai pályázatokban is.
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.