ERFA

Az innováció világából

Két magyar kutatási kezdeményezés a tíz nyertes európai kiválósági program között

A kiegészítő hazai forrással és a résztvevő intézmények hozzájárulásával együtt több mint 22 milliárd forintból valósulhat meg a két élvonalbeli program az orvostudományi kutatások, továbbá a termelésinformatika és -irányítás területén.

termelésinformatika és -irányítás legmodernebb, intenzív alapkutatási tevékenységre építő irányzata, az úgynevezett kiber-fizikai gyártó és logisztikai rendszerek területén indulhat fejlesztési tevékenység a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében (MTA SZTAKI) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A másik nyertes kezdeményezés keretében a legmodernebb orvostudományi kutatások támogatására, valamint az alapkutatásból származó eredmények klinikai alkalmazásának ösztönzésére hoz létre Molekuláris Medicina Kiválósági Központot a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja (MTA SZBK) valamint a Semmelweis Egyetem. A nemzetközi versenyben kiválasztott hazai és külföldi fiatal kutatóknak kiemelkedő lehetőségeket biztosító kutatási program várhatóan az öregedő populációt hangsúlyosan veszélyeztető anyagcsere, szív és érrendszeri, rákos és gyulladásos betegségek molekuláris diagnosztikájában, valamint személyre szabott kezelésében hoz jelentős áttöréseket.

A két projekt mindehhez most összességében 26 millió euró (8 milliárd forint) forrást nyert el az Európai Bizottság kutatócentrumok létrehozását támogató pályázati programjának (Teaming program) keretében.

A magyar konzorciumok egy-egy nemzetközileg is elismert kutatóközponttal is együttműködnek. A termelésinformatikai és termelésirányítási programban a német Fraunhofer Társaság, az orvostudományi projektben az európai élettani kutatások integrálásában élenjáró németországi Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) közreműködik és adja át a legjobb nemzetközi gyakorlatokat.

A 27 országból benyújtott 169 pályázat közül kétlépcsős kiválasztási folyamat során mindössze tíz győztest hirdettek, ezért egyedülálló siker, hogy közülük kettőt magyar vezetésű konzorcium jegyez. A most elnyert támogatás a közvetlenül Európai Bizottságnál megpályázható, kutatásfejlesztési és innovációs célú Horizont 2020 keretprogramból magyar intézmények által elhozott eddigi támogatásoknak mintegy 20 százalékát teszik ki.

A pályázatok sikerében a szakmai kiválóság mellett döntő szerepet játszott a meggyőző fenntarthatósági terv, valamint a finanszírozásban való jelentős kormányzati elköteleződés. A közvetlenül elnyert brüsszeli finanszírozás mellett a Teaming konstrukcióban nyertes magyar vezetésű konzorciumok a kormány 2016 júliusi határozata értelmében hazai költségvetési forrásból, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból is részesülnek támogatásban. Az uniós forrás mellett, a hazai költségvetési támogatás, valamint a konzorciumi tagok hozzájárulásával a termelésinformatikai és termelésirányítási program összességében mintegy 21,7 millió eurós, azaz 6,5 milliárd forintos költségvetésű, az orvostudományi program költségvetése pedig összességében mintegy 52 millió euró, tehát 15,6 milliárd forint.

A most lezárult nemzetközi pályázat korábbi, első fázisa a létrehozandó kiválósági központok (Centre of Excellence) fenntarthatósági tervének kidolgozására, azaz a kialakítás menetének, a működési kereteknek, a tudományos-innovációs stratégiának és a hosszútávon fenntartható finanszírozási modellnek a bemutatására irányult. A 169 pályázó projekt közül ezután már csupán 31 kaphatott előkészítő finanszírozást a 2016 májusáig tartó egy éves időszakra, köztük három magyar vezetésű konzorcium (a termelésinformatikai és termelésirányítási célú EPIC, az orvostudományi célú HCEMM-MOLMEDEX és a nyertesek közé végül nem került informatikai célú SMARTPOLIS). A második fázisra kidolgozott 31 pályázat közül az értékelők már csak a legjobb 10 projektet javasolták támogatásra. A részt vevő államok között Magyarország az egyetlen, amely két nyertes projektet is megvalósíthat – a sikeres pályázatok koordinációját mindkét esetben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal végezte.

Az NKFI Hivatal szerepe – az Európai Bizottság kutatásfejlesztést és innovációt ösztönző Horizont 2020 keretprogramjának részeként meghirdetett „Teaming” pályázati konstrukciója szelleméből fakadóan – elsősorban a kormányzat, pályázó projektekkel kapcsolatos szakmai és pénzügyi elkötelezettségének, illetve a projektjavaslatok hazai kutatási és innovációs stratégiákkal való összhangjának a biztosítása, valamint a hazai résztvevő intézmények közti  partnerség kialakításának elősegítése volt.

A sajtótájékoztatón elhangzott prezentáció letölthető:

Magyarország szerepelt a legsikeresebben a Horizont 2020 Teaming kiválósági programjában (Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke)

 

PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.