Pályázat megnevezése INNOCSEKK PLUSZ Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban
Kiíró szervezet Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Támogatás célja

A támogatás célja a kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása.

Rendelkezésre álló összeg hároméves időszakra évente 4 000 millió forint összesen 12 000 millió forint
Pályázók köre

Támogatásra jogosult a jogi személyiséggel vagy jogi személyiség nélküli kisvállalkozás amely vállalja, hogy a projektet az adott régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg.

Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás mértéke
 • Projektötlet minősítése témakörben maximum 3 millió Ft
 • Termékfejlesztés témakörben maximum 30 millió Ft
 • Eljárási innováció témakörben maximum 3 millió Ft
 • Szervezési innováció témakörben maximum 6 millió Ft
Támogatható tevékenységek

1. a projektötlet minősítése témakörben:

 • műszaki megvalósíthatósági tanulmány
 • szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevétele
 • ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybevétele
 • hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;

2. termékfejlesztés témakörben:

 • inkubációs szolgáltatás igénybevétele,
 • K+F szolgáltatás igénybevétele,
 • műszaki segítség igénybevétele,
 • szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevétele,
 • ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybevétele,
 • hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;

3. az eljárási innováció témakörben:

 • technológiai tanácsadás igénybevétele
 • szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevétele,
 • ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybevétele,
 • hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;

4. a szervezési innováció témakörben:

 • termelékenységi tanácsadás igénybevétele,
 • marketingterv készítése,
 • szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevétele,
 • ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybevétele,
 • hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;
Elszámolható költségek

Dologi kiadásként (egyéb működési kiadásként) kell elszámolni kizárólag a projekt keretében igénybe vett szolgáltatások (pl. alvállalkozói megbízások, mérések, vizsgálatok, konzultációk, tanácsadások, minősítések, szakértői szolgáltatások, inkubátorházban való elhelyezés) költségeit a számvitelről 2000. évi C. törvény 78.§-ának (3) -(4) bekezdése szerint.

Benyújtási határidő 2011. június 30.
Egyéb információ

A pályázati útmutató letölthető a NKTH honlapjáról.

http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/innocsekk-plusz/innocsekk-plusz


Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió