Pályázat megnevezése DÉRI MIKSA PROGRAM - EU7 konzorcium
Pályázat kódja DÉRI_EU_KONZ_07
Kiíró szervezet NKTH-KPI
Támogatás célja

A pályázat célja

    * A magyar résztvevők minél erőteljesebb bekapcsolódásának elősegítése az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába,
    * a magyar pályázók ösztönzése keretprogram-projektek koordinációjának vállalására,
    * annak elősegítése, hogy a magyar pályázók projekt-partnerként minél nagyobb részesedést érjenek el a keretprogram-projektek költségvetéséből.

Ennek érdekében keretprogram-projektek előkészítéséhez illetve – sikeres keretprogram-pályázatok esetén – az Európai Bizottsággal való szerződéskötésre való felkészüléshez vehető igénybe a támogatás.

Rendelkezésre álló összeg 500
Pályázók köre

Pályázhat belföldi székhelyű, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, nonprofit szervezet és költségvetési szerv, amely a keretprogram
- kutatás-fejlesztési projektjeiben (kis-, közepes és nagy együttműködési projektek) koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- kiválósági hálózataiban koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- és a mobilitási program fogadóintézményi pályázatain koordinátorként vesz részt és a 10.2. "Az elbírálás szempontjai” című pontban rögzített feltételeknek megfelel.

Amennyiben egyazon keretprogram-projektben több magyar intézmény is részt vesz, a magyar partnerek külön-külön jogosultak a Déri program Konzorciumépítő pályázat benyújtására!

Nagyvállalat a program keretén belül nem kaphat támogatást.

Koordinációs, illetve támogatási akcióban való részvételhez jelen pályázatból nem igényelhető támogatás.

Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás mértéke A) projekt előkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 3 millió Ft
2. Projekt-résztvevők számára: 1 millió Ft

B) szerződés előkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 2 millió Ft
2. Projekt-résztvevők számára: 600.000 Ft

A támogatás - nyertes projekt esetén - mind az A) mind a B) szakaszra igénybe vehető, az Európai Bizottság szerződéskötési tárgyalásra való meghívó levelének bemutatásával a korábban A) szakaszra jelentkezett pályázó továbbléphet a B) szakaszba.
Támogatható tevékenységek

A.) Projekt-előkészítés esetén

 • Írásos háttérdokumentációval alátámasztott teljes körű pályázati tanácsadás (jogi, pénzügyi, iparjogvédelmi stb.) igénybevétele a hazai vagy nemzetközi K+F pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás területén referenciával rendelkező tanácsadó irodáknál.
 • Pályázatírási szolgáltatás igénybevétele hazai vagy nemzetközi K+F pályázatok írásában tapasztalattal rendelkező pályázatíró/tanácsadó irodáknál, amely magában foglalja pályázati anyag teljes összeállítását, illetve az angol nyelvű lektorálást.
 • A Magyarországon szervezett projekt-előkészítő ülésekkel kapcsolatban felmerülő, dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.
 • Utazás költségei: a projekt előkészítő ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
 • Kizárólag koordinátorok esetében a projekt előkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidő-ráfordítás arányában.


B.) Szerződéskötés előkészítése esetén

 • Konzorciumi szerződés, illetve az Európai Bizottsággal való szerződés megkötéséhez írásos háttérdokumentációval alátámasztott jogi tanácsadás igénybevétele.
 • Koordinátor esetén a szerződéskötés előkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidő-ráfordítás arányában.
 • Utazás költségei: a szerződéskötést előkészítő ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
 • A Magyarországon szervezett szerződéskötést előkészítő ülésekkel kapcsolatban felmerülő, dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.
Elszámolható költségek
 • egyéb dologi kiadás
 • külső megbízás
 • személyi juttatás
 • munkaadót terhelő járulékok
Benyújtási határidő 2010. december 31.
Egyéb információ

További információ az NKTH honlapján található.


Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió