Pályázat megnevezéseDÉRI MIKSA PROGRAM - EU7 konzorcium
Pályázat kódjaDÉRI_EU_KONZ_07
Kiíró szervezetNKTH-KPI
Támogatás célja

A pályázat célja

    * A magyar résztvevők minél erőteljesebb bekapcsolódásának elősegítése az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába,
    * a magyar pályázók ösztönzése keretprogram-projektek koordinációjának vállalására,
    * annak elősegítése, hogy a magyar pályázók projekt-partnerként minél nagyobb részesedést érjenek el a keretprogram-projektek költségvetéséből.

Ennek érdekében keretprogram-projektek előkészítéséhez illetve – sikeres keretprogram-pályázatok esetén – az Európai Bizottsággal való szerződéskötésre való felkészüléshez vehető igénybe a támogatás.

Rendelkezésre álló összeg500
Pályázók köre

Pályázhat belföldi székhelyű, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, nonprofit szervezet és költségvetési szerv, amely a keretprogram
- kutatás-fejlesztési projektjeiben (kis-, közepes és nagy együttműködési projektek) koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- kiválósági hálózataiban koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- és a mobilitási program fogadóintézményi pályázatain koordinátorként vesz részt és a 10.2. "Az elbírálás szempontjai” című pontban rögzített feltételeknek megfelel.

Amennyiben egyazon keretprogram-projektben több magyar intézmény is részt vesz, a magyar partnerek külön-külön jogosultak a Déri program Konzorciumépítő pályázat benyújtására!

Nagyvállalat a program keretén belül nem kaphat támogatást.

Koordinációs, illetve támogatási akcióban való részvételhez jelen pályázatból nem igényelhető támogatás.

Támogatás formájavissza nem térítendő
Támogatás mértékeA) projekt előkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 3 millió Ft
2. Projekt-résztvevők számára: 1 millió Ft

B) szerződés előkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 2 millió Ft
2. Projekt-résztvevők számára: 600.000 Ft

A támogatás - nyertes projekt esetén - mind az A) mind a B) szakaszra igénybe vehető, az Európai Bizottság szerződéskötési tárgyalásra való meghívó levelének bemutatásával a korábban A) szakaszra jelentkezett pályázó továbbléphet a B) szakaszba.
Támogatható tevékenységek

A.) Projekt-előkészítés esetén

 • Írásos háttérdokumentációval alátámasztott teljes körű pályázati tanácsadás (jogi, pénzügyi, iparjogvédelmi stb.) igénybevétele a hazai vagy nemzetközi K+F pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás területén referenciával rendelkező tanácsadó irodáknál.
 • Pályázatírási szolgáltatás igénybevétele hazai vagy nemzetközi K+F pályázatok írásában tapasztalattal rendelkező pályázatíró/tanácsadó irodáknál, amely magában foglalja pályázati anyag teljes összeállítását, illetve az angol nyelvű lektorálást.
 • A Magyarországon szervezett projekt-előkészítő ülésekkel kapcsolatban felmerülő, dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.
 • Utazás költségei: a projekt előkészítő ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
 • Kizárólag koordinátorok esetében a projekt előkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidő-ráfordítás arányában.


B.) Szerződéskötés előkészítése esetén

 • Konzorciumi szerződés, illetve az Európai Bizottsággal való szerződés megkötéséhez írásos háttérdokumentációval alátámasztott jogi tanácsadás igénybevétele.
 • Koordinátor esetén a szerződéskötés előkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidő-ráfordítás arányában.
 • Utazás költségei: a szerződéskötést előkészítő ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
 • A Magyarországon szervezett szerződéskötést előkészítő ülésekkel kapcsolatban felmerülő, dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.
Elszámolható költségek
 • egyéb dologi kiadás
 • külső megbízás
 • személyi juttatás
 • munkaadót terhelő járulékok
Benyújtási határidő2010. december 31.
Egyéb információ

További információ az NKTH honlapján található.


Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió