Pályázat megnevezése Apponyi Albert Program Mecenatúra
Pályázat kódja MECENATÚRA
Kiíró szervezet NKTH-KPI
Támogatás célja

A pályázat célja

  • kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása,
  • az innovációs tevékenységgel, beleértve a kutatás-fejlesztést, közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása,
  • az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése,
  • innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás,
  • a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, valamint
  • a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása.
Rendelkezésre álló összeg 700 millió Ft 2007-re, összesen 3,7 Mrd
Pályázók köre 1. témakörben: 40 év alatti magyarországi állandó lakhellyel rendelkező természetes személy;
2. témakörben: magyarországi állandó lakhellyel rendelkező kutatást végző 17-20 év közötti
középiskolás diák, felsőoktatási- és PhD hallgató;
3. témakörben:
3.1. belföldi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, jogi személyiségű nonprofit szervezet (kivéve párt,
szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet, magánbiztosítás );
3.2. belföldi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, jogi személyiségű nonprofit szervezet (kivéve párt,
szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet, magánbiztosítás ), költségvetési szerv;
4. témakörben: belföldi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, költségvetési szerv, jogi személyiségű nonprofit
szervezet (kivéve párt, szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet, magánbiztosítás);
5. témakör: belföldi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság jogi személyiségű nonprofit szervezet (kivéve párt,
szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet, magánbiztosítás), költségvetési szerv;
6. témakörben: jogi személyiségű nonprofit szervezet (kivéve párt, szakszervezet,
munkavállalói érdekképviselet, magánbiztosítás), költségvetési szerv.
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás mértéke 100%, vállalkozások esetén de-minimis támogatás
Támogatható tevékenységek

1. témakör: külföldön rendezendő nemzetközi konferenciákon előadás tartása
1.1 Európában megrendezésre kerülő konferencián 200.000 Ft,
1.2 USA-ban és Kanadában megrendezésre kerülő konferencián 300.000 Ft,
1.3 egyéb helyszíneken megrendezésre kerülő konferencián 350.000 Ft;

2. témakör: külföldön rendezendő mőszaki vagy természettudományi tematikájú nyári iskolán való részvétel 250.000 Ft;

3. témakör: évi tagsági díj, ill. tagdíj jellegő rendszeres hozzájárulás
3.1 nemzetközi szervezet magyar tagintézménye tagsági díjára 2 M Ft,
3.2 nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózat tagsági díjára vagy tagdíj jellegű rendszeres hozzájárulására 25 M Ft;

4. témakör: hazai konferenciák rendezése
4.1 50 résztvevő alatti konferenciára 500.000 Ft,
4.2 50 - 100 résztvevő közötti konferenciára 1,5 M Ft,
4.3 100 résztvevő fölötti konferenciára 2,5 M Ft;
Amennyiben a konferencia nyelve angol, a támogatási összeg 50%-kal emelkedik.

5. témakör: a kutatás és innováció fontosságának tudatosítása és eredményeinek terjesztése a társadalomban
5.1 rádiós és televíziós mősorsorozat készítésére 15 M Ft,
5.2 magyar nyelvű szakfolyóirat, ill. szakmai melléklet készítésére 5 M Ft,
5.3 magyar nyelvű tudományos és ismeretterjesztő kiadvány készítésére 5 M Ft,
5.4 szakkiállítás szervezésére, ill. szakkiállításon hazai előállítású termékek bemutatására 10 M Ft,
5.5 innováció-ösztönzési célú versenyekhez és díjakhoz történő hozzájárulás 2 M Ft,
5.6 az innováció tudatosításának, az ismeretterjesztésnek egyéb formáira 6 M Ft;

6. témakör: középiskolások figyelmének a műszaki és a természettudományi területekre irányítása a kutatói utánpótlás érdekében
6.1 középiskolások önálló kutatómunkájának és innovatív készségei fejlesztésére, tehetséggondozásra 5 M Ft,
6.2 tehetséges fiatal kutatók és oktatóik csoportjának külföldi tapasztalat-szerzésére, továbbképzésére, kutatást segítő nemzetközi hálózatban való részvételre 3 M Ft.

Elszámolható költségek A pályamű KPI-be érkezésének napjától a feladat elvégzéséhez szükséges egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78. § (2) bekezdése, külső megbízásként a számviteli törvény 78.§-ának (3)- (4) bekezdése szerinti költségek számolhatók el. Az innováció-ösztönzési célú versenyekhez és díjakhoz történő hozzájárulás és a középiskolások önálló kutatómunkája és innovatív készségei fejlesztése, tehetséggondozás esetében a dologi kiadások mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. §-a szerinti személyi jellegű kifizetések is elszámolhatók.
Benyújtási határidő 2010. december 31.
Egyéb információ A pályázat tervezete letölthető a NKTH honlapjáról.

Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió