Pályázat megnevezése Versenyképességi és Innovációs Keretprogram
Pályázat kódja CIP 2007-2013
Kiíró szervezet EU
Támogatás célja
A CIP - Versenyképességi és Innovációs Keretprogram már olyan létező
tevékenységeket fog felölelni, amelyek a versenyképesség és innováció
elosegítésére és támogatására szolgálnak, elsősorban a KKV-k számára . Az új
CIP program elindításával az Európai Bizottság koherens és integrált választ
kíván adni a lisszaboni stratégia céljaira.
 
A keretprogram várhatóan hozzájárul a Közösség, mint fejlett tudásalapú
társadalom versenyképességi és innovációs kapacitásához, amely
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló fenntartható fejlodéssel,
valamint a környezet minoségének magas szintu védelmén és javításán nyugvó,
rendkívül versenyképes szociális piacgazdasággal rendelkezik.
 
A CIP szerkezete
 
A CIP többféle célkitűzésre irányul és többféle célcsoportot céloz meg, és
három egyedi alapprogramokból áll:
 
 - a vállalkozási és innovációs programból,
 - az IKT-politika* támogatásának programjából
- és az "Intelligens energia -Európa" programból.
 
1.1. A Vállalkozási és Innovációs Program
 
A program összefogja azokat a tevékenységeket, amelyek korábban a MAP
programon belül voltak megtalálhatóak, elsődlegesen a kis-és közép
vállalkozások  (KKVk) versenyképességének növelésére szolgáló
tevékenységeket és a már létező LIFE-Környezetvédelmi program elemeit.
Ezen a programon belül önálló felhívásként jelenik meg a nyitott
együttműködő munkakörnyezetet megtesítesítő  új innovációs intézménytipus,
az Innovációs Lab -  alkalmazói környezetben  (Living Labs).
 
1.2. Az IKT-politika támogatásának programja A program az eTen (amely
elosegíti az IKT-alapú transzeurópai szolgáltatások jóváhagyását és
terjesztését), a Modinis (amely közvetlen támogatást biztosít azon
teljesítményértékelési tevékenységek, tanulmányok, fórumok, támogatási és
tudatosságnövelo intézkedések számára, amelyek segítik az eEurope
végrehajtását) és az e-Content (amely az innovációs európai digitális
tartalom fejlesztésének az elomozdítását célozza meg) programokra valamint
az i2010 - Európai Információs Társadalom 2010 elnevezésű új kezdeményezésre
épül.
 
 1.3. Az "Intelligens energia - Európa" program
 
A jelenleg futó Intelligens Energiát Európának program (2003-2006) a CIP
keretében kibovül és folytatódik tovább. A program ösztönzi az új és
megújítható energiák szélesebb körben való elterjedését/elterjesztését és
fejleszti az energia hatékonyságot, elősegíti az energiára vonatkozó
keretszabályozás továbbfejlesztését és végrehajtását.
Rendelkezésre álló összeg 4 MRD EUR
Pályázók köre

Ipari szereplők, elsősorban KKV-k

Támogatás formája vissza nem térítendő
Benyújtási határidő 2013. december 31.
Egyéb információ
Fontos linkek:
 
A Finn EU Elnökség nyilatkozata a Living Labok Európai Hálózata megalakításáról:
http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/ajankohtaista/news/en_GB/100116_en_1_0

Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió