Homepage :: Closed Calls for proposal :: printable version  :: excel version  

GVOP 3.3.1.

Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása

Closing date: 2005. április 29.

...more >

GVOP 3.3.3.

Vállalati innováció támogatása

Closing date: 2005. május 13.

...more >

Jedlik Ányos Program

A Jedlik Ányos Program célja tematikai prioritásokhoz illeszkedő kizárólag kutatás-fejlesztési célú projektek megvalósításának támogatása

Closing date: 2005. május 24.

...more >

GVOP 3.3.2.

Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődővállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése

Closing date: 2005. május 27.

...more >

PÁZMÁNY PÉTER PROGRAM

A Pázmány Péter Program a Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) létrehozását és működését támogatja.

Closing date: 2005. június 21.

...more >

HIP KREATÍV pályázati felhívás

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. kreatív pályázatot hirdet a Hatékony Innovatív Partnerség (HIP) - Regionális kapacitásfejlesztés Nyugat-Dunántúlon című programhoz.

Closing date: 2005. szeptember 13.

...more >

Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások

Korszerű, magas értékeket képviselő piacképes agrár-élelmiszeripari termékek,eljárások és szolgáltatások létrehozása.

Closing date: 2005. szeptember 14.

...more >

A Balaton Fejlesztési Tanács "Tegyünk a Balaton jövőjéért" pályázata

A tartós és fenntartható fejlődést szem előtt tartó, egyúttal innovatív, újszerű elemeket is magába foglaló fejlesztési terv kidolgozása érdekében, nyílt javaslattételi felhívással fordulunk a társadalmi szervezetekhez, az érdeklődő közvéleményhez és a gazdaság szereplőihez.

Closing date: 2005. szeptember 15.

...more >

Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatása

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritás (műszaki-technológiai háttér fejlesztése intézkedés), műszaki-technológiai fejlesztés komponense alapján a pályázat célja ...

Closing date: 2005. szeptember 16.

...more >

LIFE 2005-2006

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által koordinált LIFE közösségi környezetvédelmi program keretében 2005-ben Természetvédelem és Környezetvédelem témákban lehet pályázatot benyújtani.

Closing date: 2005. október 20.

...more >

Asbóth Oszkár Húzóágazati Innovációs Program 2005

A pályázat átfogó célja a húzóágazati iparágak (egészségipar, biotechnológia, agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások) fejlődésének gyorsítása technológiai platformok és innovációs klaszterek kialakításának ösztönzésével.

Closing date: 2005. október 24.

...more >

Biotechnológiai minta-inkubátorközpont létrehozása

A támogatás célja a biotechnológia területén működő, kis- és középvállalkozások inkubálására alkalmas, önállóan vagy elkülönítetten gazdálkodó, biotechnológiai inkubátorközpont létrehozásának elősegítése a központok kialakításához szükséges beruházás támogatásán keresztül.

Closing date: 2005. október 24.

...more >

A mikro-, kis- és középvállalkozások találmányai külföldi iparjogvédelmi oltalmának és értékesítésének támogatására

A támogatás célja a hazai KKV-k kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének elősegítése, technológiájuk fejlesztésével versenyképességük növelése és export lehetőségeik bővítése.

Closing date: 2005. október 28.

...more >

2005. évi "PANNON NOVUM” REGIONÁLIS KUTATÓI DÍJ

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködésével és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pénzügyi támogatásával pályázatot hirdet a 2005. évi PANNON NOVUM REGIONÁLIS KUTATÓI Díj elnyerésére.

Closing date: 2005. november 16.

...more >

IRINYI JÁNOS PROGRAM - K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása

Kutatás-fejlesztési eredmények és innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának és piaci termékké – beleértve a technológiát és a szolgáltatást is – fejlesztésének és gazdasági hasznosításának az elősegítése.

Closing date: 2005. november 21.

...more >

INNOREG - Nyugat-dunántúli innovációs fejlesztések

A pályázat közvetett célja a régió gazdasági növekedés intenzív irányváltásának elősegítése. Pályázni innovációs projekttel, 8 prioritásra, összesen 960 millió Ft forrásra lehet.

Closing date: 2005. november 30.

...more >

Időszakos felhívás a "Repülés és űrkutatás”, a "Fenntartható energiarendszerek” és a "Fenntartható felszíni közlekedés” területén

Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre "Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése” nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül.

Closing date: 2005. december 22.

...more >

Déri Miksa pályázat az EUREKA programban való magyar részvétel támogatására

A pályázat célja a vállalkozói szféra, különösen a KKV-k piacközeli, nemzetközi K+F együttműködésének támogatásával az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása.

Closing date: 2005. december 31.

...more >

GVOP 1.2.1.

Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése

Closing date: 2005. december 31.

...more >

Klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztésének támogatása

Üzleti vállalkozások és nem üzleti szervezetek (helyi gazdaságfejlesztési intézmények, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, alapítványok, kutató-fejlesztő szervezetek és szervezeti egységek, egyéb közhasznú társaságok) által alkotott klaszterek klasztermenedzsmentjei által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése.

Closing date: 2005. december 31.

...more >

MECENATÚRA

Az ország versenyképességének növelése érdekében meghirdetett MECENATÚRA (MEC) pályázat célja az innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítása.

Closing date: 2005. december 31.

...more >

Vállalati innováció támogatása

A sikeresen működő KKV-k új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások bevezetésére irányuló innovációs tevékenységének ösztönzése K+F eredmények adaptálása, hasznosítása és önálló kísérleti fejlesztési tevékenység támogatása révén.

Closing date: 2006. április 10.

...more >

Pázmány Péter Program 2006

Regionális Egyetemi Tudásközpont

Closing date: 2006. április 24.

...more >

Öveges József Program 2006

Kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozása, emberi erőforrás fejlesztése, kutatói utánpótlás képzése, támogatása

Closing date: 2006. május 30.

...more >

Klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztésének támogatása

Támogatás igényelhető üzleti vállalkozások és nem üzleti szervezetek által alkotott klaszterek klasztermenedzsmentjei által nyújtott szolgáltatások körének bővítésére, a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások színvonalának emelésére.

Closing date: 2006. május 31.

...more >

Irinyi János Program

K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása

Closing date: 2006. július 7.

...more >

Jedlik Ányos program pályázati felhívás

A program a szellemi és anyagi erőforrások koncentrálásával a jelenkor gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásaira komplex megoldást nyújtó projektjavaslatok közül azokat kívánja támogatni, amelyek a kutatás-fejlesztési megoldások középpontjába az életminőség javítását helyezik.

Closing date: 2006. augusztus 31.

...more >

Teller Ede Pályázat - Nemzetközi Kutatás-fejlesztési Nagyprojektek

A NAP pályázati kiírás kormányzati szintű, nemzetközi K+F megállapodáson alapuló, rövid- és középtávon a magyar gazdaságban hasznosuló kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását tűzi ki célul.

Closing date: 2006. szeptember 18.

...more >

Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH),a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI), valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) megállapodása alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli régióban pályázatot hirdet a regionális innováció támogatására, 4 intézkedés keretében. Pályázni lehet a termék és szolgáltatásfejlesztés mellett eszközbeszerzésre, és a tudástranszfer elősegítésére.

Closing date: 2006. szeptember 25.

...more >

Kozma László Program 2006

Tudástranszfert elősegítő pályázat

Closing date: 2006. szeptember 28.

...more >

Polányi Mihály Program 2006

Kiváló fiatal kutatók támogatása

Closing date: 2006. október 2.

...more >

Irinyi János Program 2006

Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése

Closing date: 2006. október 30.

...more >

Déri Miksa pályázat 2006

A pályázat célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása.

Closing date: 2006. október 31.

...more >

INNOCSEKK pályázat

A pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása és az innovációs szolgáltatások keresleti és kínálati oldalának ösztönzése. A pályázaton mikro és kisvállalkozások indulhatnak, projektméret 2-25MFt.

Closing date: 2006. október 31.

...more >

Magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatása

A pályázat az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzéséhez és fenntartásához, a magyar találmányok külföldi bejelentéséhez ad vissza nem térítendő támogatás, maximum 3 évig.

Closing date: 2006. november 1.

...more >

Innovációs menedzsmentet fejlesztő és technológia transzfert elősegítő pályázat

A pályázat a kutató-fejlesztő intézményeket és az eredményeket felhasználó vállalatokat összekapcsoló intézményi, hálózati struktúrák (technológia transzferközpontok, üzleti inkubáció) szolgáltatásainak fejlesztését, piaci szemléletük megerősítését támogatja.

Closing date: 2006. november 21.

...more >

Vállalati Regionális Kutatóközpontok létrehozása

A vállalati regionális kutatóközpontok létrehozása, alkalmazásorientált, koncentrált vállalati kutatás-fejlesztési projektek támogatása érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére az NKTH 1.200 MFt-ot biztosít.

Closing date: 2006. december 1.

...more >

Aponyi Albert Program - Mecenatúra pályázat

Az Aponyi Albert Program keretében Mecenatúra (MEC) pályázat célja a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítása

Closing date: 2006. december 31.

...more >

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az EGT Finanszírozási Mechanizmuson keresztül Izland, Lichtenstein és Norvégia évente 120 millió euró összegben biztosítanak támogatást (összességében 600 millió euró) a 10 új tagállamban, valamint Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában megvalósuló projektekhez. Magyarország részesedése a rendelkezésre álló forrásokból, körülbelül 10%, azaz 12 millió euró évente.

Closing date: 2007. szeptember 24.

...more >

Jedlik Ányos program - K+F projektek támogatása KKVk számára

A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlődés fenntarthatóságát kívánja elősegíteni korszerű technológiák területén végzett középtávú, felhasználás orientált stratégiai kutatás-fejlesztéssel. Célja az innováció ösztönzése a magyar K+F stratégiai szempontok figyelembevételével.A program keretében benyújtott projektjavaslatoknak egyértelmű, világos célkitűzéssel kell rendelkezniük, amelynek megvalósításához több területet átfogó (cross-diszciplináris) technológiai megoldások alkalmazhatók.

Closing date: 2007. október 15.

...more >

Alapkutatás humán-erőforrásának fejlesztésére

A pályázat a műszaki és természettudományok, valamint az élettudományok területén alapkutatást végző kutatók részére három kategóriában kerül meghirdetésre.

Closing date: 2007. november 6.

...more >

Nemzeti Technológiai Platformok támogatása

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda rövidesen pályázatot hirdet Nemzeti Technológiai Platformok támogatására.

Closing date: 2007. november 19.

...more >

Vállalati innováció támogatása

A konstrukció célja olyan innovatív vállalkozások kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

Closing date: 2008. január 7.

...more >

Innovációs és technológiai parkok támogatása

A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán– olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatóközpontok ("science parkok”) kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és IKT infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű,testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani.

Closing date: 2008. január 15.

...more >

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

A konstrukció a K+F tevékenységet végző szervezetek (felsőoktatási intézmények,költségvetési és közhasznú kutatóintézetek) már létező, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek)alakított gazdasági társaságok megerősítést tűzi ki célul.

Closing date: 2008. január 15.

...more >

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas értéket képviselő prototípusok, illetve esetenként piacképes termékek, eljárások és szolgáltatások létrejöttét eredményezik.

Closing date: 2008. február 4.

...more >

Nemzeti Technológia Program - K+F projektek támogatása

A korábbi Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP) és a Jedlik Ányos Program (JÁP) folytatásaként a Nemzeti Technológia Program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlődés fenntarthatóságát kívánja elősegíteni korszerű technológiák területén végzett középtávú, felhasználás orientált stratégiai kutatás-fejlesztéssel.

Closing date: 2008. március 25.

...more >

Az innováció társadalmasítása

"Az innováció társadalmasítása” című, a társadalomtudományok széles spektrumát lefedő pályázati kiírás célja a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai megalapozása a jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira megoldást nyújtó projektjavaslatok támogatása.

Closing date: 2008. szeptember 1.

...more >

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

Closing date: 2008. december 15.

...more >

Magyar-japán TéT 2009-2011

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és Japán közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – japán kormányközi TéT együttműködési program keretében történik.

Closing date: 2009. január 14.

...more >

Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása

A konstrukció célja azon akkreditált klaszter tagvállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

Closing date: 2009. június 15.

...more >

Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása

Az NKTH-OTKA közös Alapkutatási Program keretében a tavalyi évben meghirdetésre került a 2008-2010 közötti időszakra a 'Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása' című pályázat. Jelen felhívás a 2009. évre vonatkozik.

Closing date: 2009. július 15.

...more >

Pályázati felhívás az "Ipari Park" cím elnyerésére

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) pályázatot hirdet az "Ipari Park” cím elnyerésére.

Closing date: 2009. július 15.

...more >

Oláh György-díj

Az Oláh György-díj Kuratóriuma pályázatot hirdet a tágabb értelemben vett szerves kémia területén működő 45 éves vagy annál fiatalabb kutatók támogatására, eredményeinek elismerésére alapított Oláh György-díj elnyerésére.A díj, amely éremből és pénzjutalomból áll, jelölés vagy pályázat útján nyerhető el.

Closing date: 2009. augusztus 31.

...more >

Nemzeti Technológia Program

A kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet felhasználás orientált stratégiai kutatás-fejlesztések támogatására a Nemzeti Technológia Program keretében.

Closing date: 2009. szeptember 28.

...more >

Baross Gábor Program 2009 - Innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztésének támogatása

A támogatás célja innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek szakmai kompetenciáinak fejlesztése, a szolgáltatásaik színvonalának emelése.

Closing date: 2009. október 19.

...more >

Baross Gábor Program 2009 - K+F projektek támogatása

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban Hivatal) a Baross Gábor Program keretében pályázatot hirdet új termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesztését lehetővé tévő K+F eredmények előállítására, a K+F szféra és a vállalkozások e célból történő K+F együttműködésének ösztönzésére.

Closing date: 2009. október 19.

...more >

Baross Gábor Program 2009 - Nyugat-Dunántúli régió- A kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása

A támogatás célja a régió természettudományos és műszaki kutatási és fejlesztési szervezeteinek korszerű K+F eszközökkel való ellátása.A támogatásigények elbírálásánál előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek az alábbi kiemelt ágazatokhoz kapcsolódnak:járműipar;fa- és bútoripar;egészségmegőrzéshez kapcsolódó szolgáltatás-innováció;illetve információs és kommunikációs technológiák;környezeti ipar (a megújuló energiákat is beleértve);tudásipar.A fenti prioritások közti interdiszciplináris pályázatok szintén preferáltak. Ezek a prioritások nem kizárólagos jellegűek, tehát pályázatok bármely más területen is beadhatóak.

Closing date: 2009. október 19.

...more >

A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása

A pályázat támogatja a kis- és középvállalkozások, magánszemélyek, közhasznú szervezetek, kutatóintézetek, oktatási intézmények találmányai, növényfajtái, használati mintái, formatervezési mintái tekintetében a külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzését és fenntartását, illetve megújítását, valamint a külföldi iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos jogérvényesítést.

Closing date: 2009. december 31.

...more >

Ipartelepítés

A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásai kiemelt célként fogalmazták meg, hogy a programok a régiók jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területein és az elmaradott térségekben egyaránt segítsék új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az együttműködési lehetőségek kihasználását, amely által javul a térség jövedelemtermelő képessége és jelentős számban új munkahelyek keletkeznek a régióban. A komponens célja a régió versenyképességének megőrzése érdekében a régió vonzó befektetési környezetének, infrastrukturális ellátottságának biztosítása.Cél a régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése. A fentiek alapján jelen pályázati kiírás alapvető célja:- A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása.- A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése. A pályázat célja a gazdasági társaságok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

Closing date: 2009. december 31.

...more >

Irinyi János Program (5LET2005 és 5LET2006)

A 2005-ben és 2006-ban meghirdetett Irinyi (5LET) pályázaton támogatásban részesült Kedvezményezettek a következő fázisra pályázatukat az eredeti kiírás szerint nyújthatják be! Mindkét pályázat esetén a 2006-os Elektronikus pályázati űrlap -on lehet pályázni.

Closing date: 2009. december 31.

...more >

K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2009 márciusában pályázatot hirdetett a K+F munkaerő megőrzésének és fejlesztésének támogatására. A pályázat céljaira az NKTH 1,6 milliárd Ft-ot különített el a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból.Mivel a gazdasági válság az ipari közép- és nagyvállalatokat súlyosan érintette, közülük egyre többen kényszerülnek arra, hogy magasan képzett szakembereket bocsássanak el, elsősorban a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódó K+F területekről. Az NKTH az elbocsátott szakemberek tudásának és tapasztalatának megőrzése, hasznosítása érdekében és a válság hatásainak mérséklésére és kezelésére dolgozta ki a pályázatot.

Closing date: 2009. december 31.

...more >

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása

A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tűzi célul: a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra- és megszervezését (BPR). Szintén cél a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban.

Closing date: 2009. december 31.

...more >

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.

Closing date: 2009. december 31.

...more >

Piacorientált kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása

A pályázat célja vállalkozások K+F tevékenységének fokozása és a vállalati K+F ráfordítás növelése. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti K+F együttműködés, valamint a technológia-transzfer erősítése. Cél olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amely kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas innovációs értéket képviselő prototípusok létrejöttét eredményezik.

Closing date: 2010. január 4.

...more >

Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében

A pályázat célkitűzése az integrált, tudásigényes beszállítói szektor létrehozása, illetve fejlesztése, a hazai beszállítói ipar költségalapú kitettségének csökkentése, a magasabb hozzáadott érték realizáló képességének javítása, e tevékenység integráltsági szintjének növelése. Cél továbbá a magyar beszállítói hálózat méretének növelése,gyártmánykínálatának diverzifikációja.

Closing date: 2010. február 5.

...more >

Vállalati innováció támogatása

A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

Closing date: 2010. február 15.

...more >

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése

A konstrukció átfogó célja: más támogatási programok keretében korábban létesített és eredményes kutató-fejlesztő munkát végző tudásközpontok (Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének folytatására alakult, a korábbi befogadó intézmény résztulajdonában lévő gazdasági társaságok megerősítése és fejlesztése.

Closing date: 2010. július 5.

...more >

Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

A konstrukció célja korszerű vállalati munkahelyek létesítése, illetve bővítése a K+F infrastruktúra fejlesztésének és új K+F munkahelyek létrehozásának támogatásával.

Closing date: 2010. július 5.

...more >

MOBILITÁS pályázat

A Nemzeti Kutatási- és Technológiai Hivatal (NKTH) a 2008-2010 közötti idıszakra komplex Kutatói Karrierfejlesztési Programot kíván kialakítani a K+F szférában a humán erıforrás fejlesztésére. Ennek részeként, a kutatás-fejlesztésért felelıs tárca nélküli miniszter nevében az NKTH és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a 2008-2010 közti idıszakra pályázatot hirdet 'MOBILITÁS' címmel, a kutatói karrier elımozdítása érdekében, a kutatók nemzetközi mobilitásának támogatására (HUMAN-MB08 jelő pályázat).

Closing date: 2010. október 1.

...more >

Az Európai Kutatási Tanács fiatal kutatók számára meghirdetett (Starting Grant) pályázatához kapcsolódó hazai pályázat

A hazai pályázat célja, hogy támogatást nyújtson az Európai Kutatási Tanács által meghirdetett fiatal kutatói ("Starting Grant”) pályázatban részt vett, a nemzetközi zsűri által színvonalasnak ítélt és a második pályázati körbe bejutott, de ott támogatást nem nyert kutatók számára projektötletük megvalósításához, az Európai Kutatási Tanácshoz benyújtott (EKT) pályázatban megnevezett kutatási területen, a pályázatban megnevezett hazai befogadó intézményekben.

Closing date: 2010. október 29.

...more >

DÉRI MIKSA PROGRAM - EUREKA

A pályázat a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvételt kívánja támogatni.

Closing date: 2010. október 30.

...more >

Az Eureka programban való magyar részvétel támogatása

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (továbbiakban Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter nevében pályázatot hirdet az EUREKA programban való magyar részvétel támogatására (továbbiakban magyar EUREKA pályázat).

Closing date: 2010. október 31.

...more >

Innovációs és technológiai parkok támogatása

A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán – olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok ("science parkok”) kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és Infokommunikációs Technológia (továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját1 képesek nyújtani. A fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások fognak betelepülni, amelyek további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek korszerű, magas hozzáadott értékű, export- és piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére, illetve esetenként a végzett kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő termelési, szolgáltatási tevékenységet végeznek.

Closing date: 2010. december 30.

...more >

Apponyi Albert Program Mecenatúra

A gazdasági és közlekedési miniszter jóváhagyása alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) - az ország versenyképességének növelése érdekében - a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására az Apponyi Albert Program keretében 2007-2010. évekre Mecenatúra (MEC) pályázatot hirdet.

Closing date: 2010. december 31.

...more >

DÉRI MIKSA PROGRAM - EU7 konzorcium

Konzorciumépítı pályázat az EU 7. kutatási keretprogramban való részvétel elősegítésére

Closing date: 2010. december 31.

...more >

Konzorciumépítő pályázat az EU 7. kutatási keretprogramban való részvétel elősegítése

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter nevében Konzorciumépítő (EUKONZ_07) pályázatot hirdet a magyar résztvevők bekapcsolódásának elősegítésére az Európai Unió 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába.

Closing date: 2010. december 31.

...more >

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

A konstrukció célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) versenyképessége javuljon.

Closing date: 2010. december 31.

...more >

INNOCSEKK PLUSZ Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet a regionális innováció támogatására.

Closing date: 2011. június 30.

...more >

Telephelyfejlesztés a nyugat-dunántúli régióban

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

Closing date: 2011. augusztus 31.

...more >

CIP Öko-innováció 2011-es negyedik pályázati kiírás

Az öko-innováció pályázati kiírás segítségével az EU olyan innovatív termékek,szolgáltatások és technológiák támogatását tűzte ki célul, amelyek óvják környezetünket és csökkentik Európa ökológiai lábnyomát. Egy környezetkímélő gazdaságra való áttérés fontos részét képezi az Európai Unió új, tízéves gazdaságstratégiájának (EU 2020), és azöko-innovációs támogatás jelentős segítséget jelent a stratégiában megfogalmazott célok elérésében.

Closing date: 2011. szeptember 8.

...more >

Akkreditált innovációs klaszterek komplex technológiai innovációjának támogatása

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni.

Closing date: 2011. december 31.

...more >

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

A kis ötletekben is nagy lehetőség, nagy erő rejlik, a kis- és közepes vállalkozók számára itt az alkalom, hogy ehhez támogatást is nyerjenek. Magyarországon sok vállalkozás végez az üzletszerű tevékenységéhez kapcsolódóan vagy amellett termékfejlesztést.

Closing date: 2011. december 31.

...more >

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

A jelen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Closing date: 2011. december 31.

...more >

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni.

Closing date: 2011. december 31.

...more >

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (továbbiakban Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban NKTH) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására (továbbiakban magyar EUROSTARS pályázat).

Closing date: 2013. november 30.

...more >

BONUS-HU Program

A Kutatás-fejlesztésért felelős miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal az Európai Bizottság által a 7. keretprogram keretében támogatott kutatás- fejlesztési projekteket megvalósító felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és non-profit szervezetek valamint kis- és középvállalkozások részére kiegészítő támogatást nyújtó pályázatot hirdet, Bonus HU Program címen.

Closing date: 2013. december 31.

...more >

Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogram - FP7

A közösségi szintű kutatás-fejlesztési együttműködés fő formáját a tagállamok által megvalósított kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok jelentik. A keretprogramok célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttműködések erősítésével, az erőforrások koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítsék, melyek erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmi- gazdasági fejlődést.

Closing date: 2013. december 31.

...more >

Pályázati menetrend

2011-13 között közel 2000 milliárd forint uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, amelynek köszönhetően megerősödhet a gazdaság, növekedhet a foglalkoztatás.Az akciótervekben található pályázatok és kiemelt projektek igazodnak az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) hét kitörési pontjához, amelyek biztosítják a foglalkoztatás bővítését, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését, és hazánk versenyképességének javítását.

Closing date: 2013. december 31.

...more >

Versenyképességi és Innovációs Keretprogram

A program célja, hogy olyan inkubációs vagy "testbed" környezetek (alkalmazói laborok) jöjjenek létre, amelyeken belül a technológiai fejlesztések,innovációs eljárások és szolgáltatások piacközeli termékké érnek és piaci környezetben értékesíthetőek, kezdettől fogva a fogyasztók/végfelhasználók bevonásával, és kifejezetten vállalkozói un. együttműködő környezetben.

Closing date: 2013. december 31.

...more >

Homepage :: Closed Calls for proposal :: printable version  :: excel version  
MOST POPULAR NEWSarrow